Gynaecologie / Verloskunde

De medewerkers van de afdeling Gynaecologie onderzoeken en behandelen aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met de menstruatie, een verzakking van de blaas of anticonceptie.

Daarnaast begeleidt de gynaecoloog vrouwen tijdens de zwangerschap als er bijzondere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als er een keizersnede nodig is of als de aanstaande moeder een (veel) te hoge bloeddruk heeft. Dit deelgebied van de gynaecologie wordt verloskunde genoemd.

Ook vrouwen waarbij het niet lukt om zwanger te worden kunnen bij de gynaecoloog terecht. De gynaecoloog doet dan een vruchtbaarheidsonderzoek om de oorzaak hiervan te achterhalen. Ook zijn er behandelingen om de kans op zwangerschap te vergroten.