Poliklinisch bevallen

Heeft u een ongestoorde zwangerschap? Dan kunt u ervoor kiezen thuis te bevallen onder begeleiding van de verloskundige.
Of u kunt kiezen voor een poliklinische bevalling bij Rhena van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.
De verloskundige begeleidt de bevalling en als alles goed gaat met u en de baby kunt u na enkele uren weer naar huis.

Wie begeleidt uw bevalling?

Samen met uw verloskundige maakt u de keuze om in het ziekenhuis te bevallen.
Als u poliklinisch gaat bevallen bij Rhena van het Albert Schweitzer ziekenhuis bepaalt uw verloskundige samen met u het tijdstip dat u naar het ziekenhuis gaat.
De verloskundige brengt het ziekenhuis op de hoogte van uw komst en hij of zij zal u verder begeleiden tijdens de bevalling.
Tijdens de bevalling wordt de verloskundige geassisteerd door een verpleegkundige of kraamverzorgende.

Medische problemen rondom de bevalling.

Als tijdens uw bevalling blijkt dat er toch problemen zijn, kan de gynaecoloog de begeleiding van de bevalling overnemen. Bijvoorbeeld als de ontsluiting niet goed vordert. U heeft dan alsnog een medische indicatie voor specialistische zorg.
Het medisch team van Rhena neemt dan de begeleiding van de bevalling over.
Dit team bestaat uit gynaecologen, arts-assistenten en klinisch verloskundigen.

Een arts-assistent is een gediplomeerd arts die zelfstandig bevallingen mag begeleiden, maar wel onder de eindverantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Een klinisch verloskundige is een verloskundige die in een ziekenhuis werkt. Een van hen begeleidt u tijdens uw bevalling. Er is niet altijd een gynaecoloog bij de bevalling aanwezig maar er is wel altijd een gynaecoloog beschikbaar mocht dit nodig zijn.

Co-assistenten en student-verloskundigen

In ons ziekenhuis worden regelmatig co-assistenten en student-verloskundigen opgeleid. Zij mogen, uitsluitend onder toezicht en met uw toestemming, bevallingen begeleiden. Wanneer u het niet prettig vindt dat er een co-assistent of student-verloskundige bij uw bevalling aanwezig is, laat het ons dan gerust weten.

Wat moet u regelen voor de bevalling?

Als u van plan bent in ons ziekenhuis te bevallen, wilt u er dan voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens bekend zijn in het ziekenhuissysteem. U kunt uw gegevens doorgeven bij de afdeling Patiëntenregistratie. Bent u ooit voor behandeling of onderzoek in het ziekenhuis geweest, dan is dit niet nodig. Controleert u voor uw opname of uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en ziektekostenverzekering nog kloppen.

Reanimeren

In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt aan patiënten standaard gevraagd of zij in geval van een hartstilstand wel of niet gereanimeerd willen worden. Bij Rhena wordt deze vraag niet gesteld. Iedere patiënt die bij Rhena verblijft als zwangere, vanwege een bevalling of als kraamvrouw zal in geval van een hartstilstand worden gereanimeerd. De reden hiervoor is dat het belang van uw (ongeboren) baby zwaarder weegt dan het belang van de moeder.

Contact

De polikliniek Verloskunde en Rhena zijn 24 uur per dag bereikbaar telefonisch bereikbaar: (078) 654 64 46.