Hyperhidrosis, overmatig zweten

Overmatig zweten van handen en of oksels (hyperhidrosis palmaris en of axillaris)
Iedereen zweet. Door te zweten kan ons lichaam de warmte regelen. Als u meer zweet dan gebruikelijk is en u vindt het hinderlijk spreken we van overmatig zweten ofwel hyperhidrosis. We zeggen ook wel dat ‘de inwendige thermostaat’ te warm staat afgesteld. Als u overmatig zweet aan de handen spreken we van hyperhidrosis palmaris. We spreken van hyperhidrosis axillaris als het de oksels betreft.

Oorzaken
De exacte reden van deze afwijking is nog onbekend. Wel is bekend dat zweten onder andere geregeld wordt door de sympathische zenuw. Deze zenuw is onderdeel van het autonome zenuwstelsel. Dit is het zenuwstelsel dat niet beïnvloedbaar is door de mens zelf. Hoogstwaarschijnlijk ontstaat overmatig zweten dus als gevolg van een toegenomen activiteit in bepaalde delen van de sympathische zenuw.

De operatie
De operatie duurt ongeveer een half uur. Op de operatie-afdeling geeft de anesthesioloog u de afgesproken anesthesie.
De chirurg maakt aan elke kant van uw borstkas, net onder uw oksel, twee wondjes van ongeveer 5 millimeter. Via het eerste wondje wordt een camera in de borstkas gebracht. Via het tweede wondje worden de benodigde instrumenten voor de operatie ingebracht. Met de camera wordt de sympathische zenuw in beeld gebracht. Deze wordt op een specifieke plek uitgeschakeld met twee clips.

Om goed bij de zenuw te kunnen is het nodig om uw long een beetje ‘samen te laten vallen’. U kunt dit vergelijken met een ballon waar u een beetje lucht uit laat lopen. De ballon wordt dan kleiner.
Door een beetje lucht uit uw long te laten lopen, wordt de long kleiner en krijgt de chirurg iets meer ruimte om bij de zenuw te kunnen komen. Dit gebeurt uiteraard heel zorgvuldig. U merkt hier verder niets van.

Aan het eind van de operatie wordt uw long weer geheel ontplooid. De wondjes in uw oksel worden gesloten met oplosbare hechtingen. Op de uitslaapkamer wordt er direct een röntgenfoto van uw longen gemaakt. Dit is om te kijken of de longen weer goed ontplooid zijn en om de ligging van de clips te controleren.
De operatie wordt al vele jaren gedaan. De laatste jaren is de operatietechniek sterk verbeterd. Hierdoor is het mogelijk om de operatie tegenwoordig in dagbehandeling te verrichten.

We noemen deze operatie een Endoscopische Thoracale Sympathectomie, kortweg een ETS.

Na de operatie
Na de operatie kunt u pijn hebben. De anesthesioloog heeft bij de pré-operatieve screening met u besproken welke pijnstilling u krijgt. Regelmatig vraagt de verpleegkundige aan u of u pijn heeft en hoe erg de pijn is. Als u veel pijn heeft kunt u om extra pijnstilling vragen. Als u pijn in uw borstkas heeft, kan dit uw ademhalingen belemmeren. Met goede pijnstilling kunt u goed doorademen.
Ongeveer vier uur na de operatie wordt er een tweede röntgenfoto van de longen gemaakt. Als deze foto goed is en u voelt zich goed mag u naar huis.

Leefregels

Zodra u zich weer goed genoeg voelt mag u naar school of aan het werk. Na één week verwijdert u de hechtpleisters. De hechtingen lossen vanzelf op. De wondjes hebben ongeveer twee weken nodig om volledig te genezen.
De eerste dag na de operatie mag u weer douchen of een bad nemen.
De eerste vier tot zes weken na de operatie mag u niet vliegen.
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek Chirurgie. Meestal is dat zes weken na de operatie. Mocht u in die tussentijd klachten hebben of vragen dan kunt u uiteraard altijd eerder komen. U kunt dan bellen naar de polikliniek Chirurgie voor een eerdere afspraak.

Complicaties
Iedere operatie kent complicaties, zo ook de ETS. Gelukkig komen complicaties bij deze operatie maar zelden voor. Bekende complicaties als (na)bloeding en infectie kunnen optreden. Mocht er een bloeding optreden die niet met de kijkoperatie gestopt kan worden, kan het nodig zijn om uw borstkas te openen.

Andere complicaties die op kunnen treden zijn een klaplong waarvoor eventueel een drain ingebracht moet worden en het syndroom van Horner. Dit is aandoening waarbij een patiënt een kleine pupil en afhangend bovenste ooglid heeft als gevolg van een te hoge uitschakeling van de sympathische zenuw. Deze complicatie treedt zelden op.

Resultaat
De kans op succes van de operatie is groot. Het effect is meestal direct merkbaar zodra u wakker wordt op de uitslaapkamer. We weten uit onderzoek en eigen ervaring dat de succespercentages voor de ETS bij overmatige zweethanden rond de 95-99% liggen.
Voor overmatig okselzweten ligt dat iets lager (rond de 90%).

Een bijwerking van de operatie kan zijn dat u wat meer gaat zweten op andere plaatsen van het lichaam, bijvoorbeeld de dijen of rug. Dit noemt men compensatoir zweten en treedt ongeveer in 30-35% van de patiënten op.

Contact

(078) 652 32 50