Cardiologie

De medewerkers van het specialisme Cardiologie onderzoeken en behandelen mensen met klachten aan het hart of de bloedvaten. Voorbeelden van aandoeningen aan het hart zijn hartritmestoornissen, hartzwakte en hartklepafwijkingen. Voorbeelden van aandoeningen aan de bloedvaten zijn vernauwingen of verstoppingen van de bloedvaten.

Onderzoeken die op de polikliniek Cardiologie worden gedaan zijn bijvoorbeeld het maken van een hartfilmpje (ECG) of een echo van het hart. Behandelingen die een cardioloog uitvoert, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een pacemaker of het verhelpen van vernauwingen of verstoppingen aan de kransslagaders (bloedvaten rondom het hart).

Zorgzame behandeling

In de zorg voor onze patiënten proberen we de onderzoeken en behandelingen met zo min mogelijk belasting uit te voeren. Als de situatie het toelaat wordt bijvoorbeeld een roesje gegeven voor een bepaald onderzoek. Daarnaast worden onderzoeken zoveel mogelijk direct in aansluiting op het polikliniekbezoek gedaan.

De maatschap

De maatschap Cardiologie biedt topklinische cardiologische zorg voor patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In totaal werken in het ziekenhuis 12 cardiologen.

Samenwerking

Er bestaat een intensieve samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum op het gebied van de hartchirurgie, dotterbehandelingen en electrofysiologie (het nakijken van de electrische bedrading van het hart). Daarnaast is er samenwerking op het gebied van de opleiding van cardiologen, en wetenschappelijk onderzoek. De maatschap Cardiologie verzorgt ook een gedeelte van de opleiding tot cardioloog.

Internationale expertise

Cardioloog dr. Kofflard is een internationaal bekend expert op het gebied van de zogenaamde “Hypertrofische Cardiomyopathie”. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de hartspier dikker is dan normaal, waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan.

Contact

Algemene contactgegevens: Tel: (078) 652 33 60