Proef met intensieve begeleiding bij een maagverkleining

16 mei 2022

Een maagverkleining ondergaan is niet niks: het vereist een nieuwe leefstijl en een blijvend sterke wil. De kans op terugval in oude gewoonten blijft aanwezig. Om deze kans te verkleinen, houdt het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met expertisecentrum voor leefstijlbegeleiding Your Health Spot een proef met langdurige intensieve begeleiding voor én na de operatie.

De eerste twaalf deelnemers zijn dit voorjaar aan het traject begonnen en een tweede groep wordt nu gevormd. Deze patiënten krijgen drie maanden vóór hun operatie en ook nog 33 maanden daarna hulp van onder anderen een diëtist, leefstijlcoach, bewegingstherapeut en psycholoog. Daarnaast hebben zij onderling contact in groepsverband, zodat ze ervaringen kunnen delen en steun aan elkaar hebben. Bariatrisch chirurg Robert Smeenk: “In het verleden is gebleken dat patiënten die na verloop van tijd toch weer aankwamen, vaak vonden dat ze onvoldoende begeleiding hadden gekregen. Met deze pilot proberen we dat gemis op te vullen en zo op de langere termijn beter resultaat te behalen voor de patiënten.”

Minder gezondheidsproblemen
Smeenk hoopt dat de proef zal uitwijzen dat mensen die de zogeheten ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) Bariatrie’ volgen, het op termijn beter doen dan een vergelijkbare groep die deze begeleiding niet ontvangt. “Als de groep met de GLI inderdaad beter op het streefgewicht blijft en minder bijkomende gezondheidsproblemen ervaart, dan kunnen we er in de toekomst naar toe werken om alle patiënten bij bariatrische chirurgie aan te bieden dit programma te volgen. We kunnen het effect dan bovendien aantonen aan de zorgverzekeraars.”

In de video hieronder vertellen patiënte Kim en chirurg Robert meer over de 'Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Bariatrie'. Kim zit in de eerste groep deelnemers aan de pilot. De komende tijd volgen we haar in het traject naar een hopelijk blijvend resultaat van haar gastric bypass!

U bent nu hier

HomepageMedewerkersNieuws2022MeiProef met intensieve begeleiding bij een maagverkleining
Naar boven