Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Zorgpad longtumor, wat wordt er van de huisarts verwacht?

De aanleiding voor het starten van het zorgpad longtumor is vrijwel altijd een X thorax. De radioloog die de foto verslaat beoordeelt of een patiënt in aanmerking komt voor het zorgpad. Als dit het geval is, wordt dit vermeld in het verslag en neemt de afdeling radiologie contact op met de longpoli. Dan volgen er 2 stappen: contact met de huisarts en triage. De rol van de huisarts is hierin heel belangrijk.

Contact met de huisarts
De assistent van de longpoli neemt contact op met de huisarts die de longfoto heeft aangevraagd. Tijdens dit telefoongesprek wordt gevraagd of de huisarts akkoord is dat we het zorgpad in gang gaan zetten en bij akkoord de patiënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De poli-assistent vraagt ook een aantal gegevens uit (zoals lengte, gewicht, DM, gebruik anti-stolling) die van belang zijn voor de vervolgonderzoeken.

Pas nadat de patiënt op de hoogte is gebracht door de huisarts neemt de poli-assistent contact op met de patiënt voor de concrete vervolgafspraken in het zorgpad.

Verder is het van belang dat de huisarts een verwijzing stuurt. Dat gaat via ZorgDomein (Verdenking maligniteit / hemoptoë > regulier zorgpad longtumor).

Triage
Ondertussen trieert de longarts de verwijzing: in een beperkt zorgpad of een volledig zorgpad. Bij een beperkt zorgpad is er een kleine verdenking op maligniteit en wordt alleen een CT-scan verricht met polibezoek bij de longarts. Bij een volledig zorgpad is er een hoge verdenking en worden PET/CT-scan, biopten, longfunctie, lab en ECG-standaard verricht.

Concreet doorloopt de patiënt de volgende stappen:

Beperkt zorgpad (retrospectief afgelopen jaar: 15 procent kans maligniteit):

1. Lab prikken in verband met contrast nefropathie (als nierfunctie > 12 maanden oud is);

2. CT-scan;

3. Consult longarts.

Volledig zorgpad (retrospectief afgelopen jaar 80 tot 90 procent kans maligniteit):

1. Lab prikken;

2. Voorlichtingsgesprek met de oncologieverpleegkundige over het te volgen traject, met  aansluitend aan het gesprek;

3. PET/CT-scan;

4. Consult longarts en oncologieverpleegkundige;

5. Biopt (CT geleid/scopie of endo/echo afhankelijk van PET/CT-uitslagen);

6. Longfunctie en ECG;

7. Uitslag gesprek.

Doorlooptijd van een volledig zorgpad is 10 dagen. Na het uitslag gesprek wordt huisarts op de hoogte gesteld over de bevindingen en het eventuele behandelplan.

Samenvattend: de rol van de huisarts
Het zorgpad longkanker wordt geïnitieerd vanuit de radiologie, maar de huisarts beslist of dit daadwerkelijk in gang wordt gezet. Huisarts is de eerste die de patiënt op de hoogte brengt en zorgt voor de verwijzing via ZorgDomein met relevante medische gegevens (liefst lengte, gewicht, DM en gebruik anti-stolling).

U bent nu hier

HomepageMedewerkersNieuws2018SeptemberZorgpad longtumor, wat wordt er van de huisarts verwacht?
Naar boven