Reumatoloog onderzoekt patiënt in Huisartsenpost

Reumatologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam werken nauw samen met de Huisartsenpost Drechtsteden in het initiatief JOINT referral. Patiënten bij wie de verwijzer een reumatische aandoening vermoedt of wil uitsluiten, zullen in de Huisartsenpost in een eerstelijns setting worden beoordeeld door een reumatoloog door middel van triage. Voordeel voor de patiënt is dat hij of zij wél door een specialist wordt gezien, maar dat er geen aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico. 
 
Het initiatief is opgezet in de vorm van een studie, met als doel beoordelen of initiële zorg door een reumatoloog ‘dicht bij huis’ effectief en kostenbesparend kan zijn. Indien blijkt dat dit meerwaarde heeft, kan dit onderzoek dienen voor een goede onderbouwing van een grootschalige transitie van deze triërende reumazorg.
 
De triage gebeurt door middel van een korte gerichte anamnese en lichamelijk onderzoek, waarna rapportage inclusief een advies aan de huisarts volgt. De patiënt wordt tevens uitgenodigd voor een vragenlijstenonderzoek, waarin 4 keer per jaar vragenlijsten worden verstuurd voor het meten van de gevolgen van de klachten op kwaliteit van leven, werk en vrije tijd en het zorggebruik.
 
Verwijzers die patiënten willen verwijzen naar een reumatoloog kunnen hun patiënt informeren over deelname aan de JOINT Referral studie. De gewrichtsklachten worden dan dus door een reumatoloog beoordeeld in de Huisartsenpost. Het doel hiervan is om dezelfde kwaliteit van zorg te leveren maar tegen lagere kosten. De reumatoloog geeft een advies voor onderzoek en behandeling.
 
Hoe kunnen verwijzers patiënten aanmelden?
Dat kan door middel van een aantekening bij de verwijzing in ZorgDomein. Bij de verwijzing dient als extra de code *Studie triage HAP ingevuld te worden. De onderzoeksmedewerker plant vervolgens binnen 1 tot 2 weken een afspraak in met de patiënt. Indien de reumatoloog n.a.v. de triage het advies geeft alsnog door te verwijzen naar een polikliniek reumatologie in de 2e lijn, kan de patiënt met voorrang gezien worden bij het Maasstad Ziekenhuis of het Albert Schweitzer Ziekenhuis.