Appartementen voor ELV laag complex

De Dordtse zorginstelling Het Spectrum opent voor de zomer 10 appartementen voor patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, maar geen indicatie voor ziekenhuisopname hebben. Aan deze bedden voor ELV laag complexe zorg lijkt een tekort.

Er zijn inmiddels al 2 zorggeschikte appartementen geopend, waar familie ook kan logeren. Het doel is terugkeer naar huis. De huisarts blijft de verantwoordelijk behandelaar. De noodzakelijke zorg leveren medewerkers van thuiszorg De Wielborgh.

Verwijzers kunnen patiënten volgens deze procedure aanmelden bij Het Spectrum:

- Aanvraag via Maatschappelijk werk van Het Spectrum: 078-6172333

- Maatschappelijk werk beoordeelt de indicatie eventueel met hulp van de Observatieafdeling of Arts Ouderengeneeskunde.

- De indicatie zal altijd door de huisarts geleverd moeten worden, hiervoor wordt een formulier naar de huisarts verzonden.

- Na beoordeling door Maatschappelijk werk volgt het opnamegesprek met de patiënt door een verpleegkundige.

Aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Vanwege beperkte personeelsbezetting in de nacht zijn veel ongeplande zorgmomenten ’s nachts een uitsluitingscriterium.