Cursus Triage geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

Ouderen wonen- ook bij toenemende kwetsbaarheid- zo lang mogelijk verantwoord huis. Wanneer door ziekte of ongeval een ‘knik’ in hun gezondheid optreedt en het thuis tijdelijk niet meer lukt, is ziekenhuisopname, geriatrische revalidatie of eerstelijns verblijf aan de orde. Beslissingen daarover staan vaak onder druk, waarbij veel betrokkenen het eens moeten worden. Over hoe de triage het beste kan verlopen, gaat deze cursus die op 7 maart en 16 mei plaatsvindt. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij, dus wacht niet te lang met aanmelden. 

In deze situaties worden cliënt en familie overstelpt door de snelle gang van zaken en hulpverleners twijfelen over de indicatie, de plaatsingsmogelijkheden en de impact van de beslissing. Soms lijkt het ziekenhuis de enige oplossing terwijl andere zorg misschien passender is. Al deze professionele afwegingen, het overleg erover en de plaatsing vormen samen de triage, een complexe en uitdagende interventie.

Praktisch
Datum en Tijd: 7 maart en 16 mei 2018 van 16.00 – 20.30 uur
Locatie: Albert Schweitzer ziekenhuis, Locatie Zwijndrecht, de Kapel
Deelnemers: transferverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en huisartsen
Kosten: worden door het Albert Schweizerziekenhuis betaald
Accreditatie: transferverpleegkundigen: 8 punten
specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en huisartsen: 8 punten
Aantal: minimum 20, maximum 35

Doel
Triage verloopt beter wanneer er korte lijnen zijn tussen betrokkenen en wanneer de visie op ‘passende kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen’ gedeeld wordt. Dit kan klein beginnen, met specialisten ouderengeneeskunde die betrokken zijn bij triage en transferverpleegkundigen die in de ziekenhuizen aan zet zijn. In de Pilot Zorgtransferium krijgen kwetsbare ouderen na beoordeling op de SEH de juiste zorg op de juiste plaats. Hierbij gaat het om patiënten, waarbij geen indicatie is voor ziekenhuisopname, maar die tijdelijk/permanent niet zelfredzaam zijn. Het ontslag naar huis kan voor deze patiënten zeer risicovol zijn. Om dit ketenzorgproces te verbeteren, is een kortdurende opname op het observatorium mogelijk waarna de cliënt overgeplaatst kan worden naar een zorginstelling. Deze pilot komt tijdens de scholing ook aan bod. Tijdens de cursus worden toelatingscriteria en klinische afwegingen inhoudelijk besproken en getraind. 

Opzet
Dagdeel 1: schets van de regionale situatie, inventarisatie feiten en cijfers over opname en ontslag, afweging van criteria voor kortdurende opname, oefenen met (eigen) casuïstiek.
Dagdeel 2: knelpunten regionale situatie en mogelijkheden/modellen van samenwerking t.a.v. ontslag en opname kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen.

Cursusbegeleiding
Aafke de Groot is specialist ouderengeneeskunde en docent geriatrische revalidatie bij GERION VUmc. Zij doet onderzoek naar triage voor geriatrische revalidatie.

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en stafdocent kaderopleiding geriatrische revalidatie, GERION, VUmc. Zij heeft namens Verenso bijgedragen aan het Afwegingsinstrument ELV.

Inschrijven
U kunt kosteloos deelnemen aan deze cursus. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf u snel in als u verzekerd wilt zijn van een plaats. U kunt zich per mail aanmelden bij de transferafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis: transferbureau@asz.nl.

Bij annulering op of tot tien werkdagen voor aanvang brengt het Albert Schweitzer ziekenhuis € 50,00 administratiekosten in rekening.