Nieuwe start voor AZA Zwijndrecht als één team

De AZA Kliniek en AZA Spoed op de locatie Zwijndrecht gaan samen verder als Acute Zorg Afdeling (kortweg ‘AZA’, zonder verdere toevoeging). Het personeel is voortaan gezamenlijk verantwoordelijk voor patiënten van beide voormalige pijlers.  

Dit verandert echter niets aan de acute zorg die we sinds 2013 op de AZA overdag bieden en blijven bieden. Huisartsen in Zwijndrecht en omgeving en de ambulancedienst kunnen op dezelfde manier patiënten blijven insturen als ze gewend zijn.

De samenvoeging van De AZA Kliniek en AZA Spoed is logischer omdat de werkzaamheden dicht bij elkaar liggen. Het is ook ingegeven door de praktijk, waarin sprake is van een groot (landelijk) tekort aan SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen. Overdag komen op de AZA patiënten die met kleinere acute letsels/klachten zijn verwezen door de huisarts, of die door de ambulancedienst worden gebracht. Overdag én ’s avonds/’s nachts zijn op de AZA vier bewaakte bedden beschikbaar als opvang voor zieke patiënten vanuit de kliniek. Aan deze patiëntencategorieën en de verwijscriteria voor de huisartsen en de ambulancedienst is niets veranderd.


Andere personele samenstelling
Wel is de samenstelling veranderd van het team dat de AZA bemenst. SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen maken hier niet langer deel vanuit. Voortaan is er wel altijd (24 uur, 7 dagen) één ANIOS Spoedeisende Geneeskunde op de AZA aanwezig; en één verpleegkundige met een IC-specialisatie; en één verpleegkundige met een CCU-specialisatie; en tijdens kantooruren een derde verpleegkundige met bovengemiddelde ervaring in acute opvang. De AZA kan overdag indien nodig een beroep doen op ondersteuning vanuit de (poli)kliniek, van artsen uit de grote poortspecialismen Cardiologie, Interne Geneeskunde en Chirurgie.

Hiermee wordt de pilot die in het najaar van 2017 startte, in feite omgezet in vast beleid. Deze pilot hield in dat we wilden weten of het mogelijk is de AZA verantwoord te laten draaien zonder de aanwezigheid van een SEH-arts en SEH-verpleegkundigen. Dit blijkt goed mogelijk, zeker nu een aantal IC-verpleegkundigen zich specifiek bereid heeft verklaard AZA-diensten in deze constructie te willen draaien. Ook zijn er enkele nieuwe verpleegkundigen geworven die speciaal gemotiveerd zijn voor deze werkwijze. Als team worden zij inmiddels bijgeschoold in een aantal praktische acute vaardigheden.

Naam SEH Zwijndrecht verdwijnt
De term Spoedeisende Hulp (SEH) wordt vanaf nu niet meer gebruikt in relatie tot de locatie Zwijndrecht. Voor het gemak werd de AZA Spoed nog wel eens ‘SEH’ genoemd, maar dit is feitelijk niet juist. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt aan een ‘echte’ SEH strengere eisen dan aan een spoedpost of acute opvang. Aan deze eisen voldoen wij in Zwijndrecht niet.We hebben ons daarom formeel bij de IGZ afgemeld als SEH Zwijndrecht. Dit betekent dat we overal waar de term SEH nog staat of stond (op de gevelruit, op verkeersborden voor de deur, op de website), deze al hebben verwijderd of binnenkort zullen verwijderen, afplakken of vervangen.

Enthousiast
Alle specialismen en afdelingen die binnen de AZA samenwerken, steunen de nieuwe aanpak met overtuiging. De medewerkers zijn enthousiast van start gegaan als één collectief. We wensen hun van harte succes!

Namens Raad van Bestuur/management en Medische Staf/betrokken specialismen,
Petra Huijzer, manager locatie Zwijndrecht