Cardiologie trieert de reguliere en semi-spoedverwijzingen via ZorgDomein

Sinds een jaar kunt u via Zorgdomein gericht verwijzen voor verdenking op hartritmestoornissen, atriumfibrilleren de novo, souffle (hartruis) en verdenking hartfalen. Als u voor zo’n combinatieafspraak kiest, wordt voorafgaand aan een consult bij de cardioloog gericht onderzoek gedaan. Dat bespaart uw patiënt extra ziekenhuisbezoeken. De ervaringen met deze nieuwe werkwijze zijn zeer positief. Daarom vragen de cardiologen u ook om deze verwijsopties te blijven gebruiken. Past de klacht niet bij de verwijscriteria van de combinatieafspraken? Dan kunt u de patiënt middels Zorgdomein regulier of via de semi-spoedoptie verwijzen.

Reguliere en semi-spoedverwijzingen
Sinds deze maand triëren de cardiologen deze reguliere en semi-spoedverwijzingen. Het doel is om deze patiënten ook een op de klacht gericht traject te kunnen aanbieden. Cardioloog Anne Mijn Helming denkt dat deze manier van triëren prettiger is voor patiënten. “Op basis van de inhoud van de verwijzing stippelen we op voorhand een gericht traject uit. We doen eerst de onderzoeken die nodig zijn voor een diagnose die past bij de klacht, gevolgd door een consult met de cardioloog. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en krijgen zij sneller duidelijkheid. En wil een patiënt toch eerst een gesprek met een cardioloog? Dan kan dat uiteraard ook.”