Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Geldigheid verwijsbrief

Een terugkerend punt van ergernis in de huisartsenpraktijk is onduidelijkheid over de geldigheidsduur van de verwijsbrief. Onze financiële afdeling heeft de regels nog eens op een rij gezet voor de medewerkers van het ziekenhuis. Hier leest u wat de regels zijn waar huisartsen onze medewerkers aan mogen houden. 
 
Er zijn poli’s die elk jaar een nieuwe verwijsbrief laten vragen aan de huisarts. De geldigheid van een verwijsbrief is een jaar, vanaf het moment dat de huisarts de brief schrijft tot het moment dat de brief hier ingeleverd wordt. Dit moet niet verward worden met ‘jaarlijks een nieuwe verwijsbrief aanvragen’. Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijnszorgaanbieder.
 
Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen houdbaarheidsdatum. De verwijsbrief blijft geldig zolang de patiënt onder behandeling of controle is, ook in geval van bijvoorbeeld tweejaarlijkse controles.
 
Wel nieuwe verwijsbrief nodig
Een nieuwe verwijsbrief is wel nodig indien de patiënt van de behandeling is ontslagen en opnieuw door de huisarts doorgestuurd wordt of uit zichzelf terugkomt voor dezelfde zorgvraag, ook als dit binnen een jaar gebeurt. Als de behandeling is afgesloten, zou dat in de ontslagbrief moeten staan.
 
Uitzonderingen zijn daarnaast verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verwijzing heeft gekoppeld. Ook voor patiënten die uitbehandeld zijn of van wie het onduidelijk is of degene nog terugkomt, is volgens de NZa een nieuwe verwijzing nodig.
 
Aantoonbaar
Dat de patiënt op verzoek van de arts periodiek onder controle blijft, moet aantoonbaar zijn. Dat wil zeggen: duidelijk benoemd in het patiëntendossier of in de brief aan de huisarts. “Controle zo nodig” vermelden wordt niet toereikend geacht.

U bent nu hier

HomepageMedewerkersNieuws2018NovemberGeldigheid verwijsbrief
Naar boven