Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Zorg in de palliatieve fase

De zorg voor patiënten in de palliatieve fase is op meerdere manieren georganiseerd. Zorgverleners uit de eerste lijn, zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, kunnen het Regionaal Palliatief Team Waardeland inschakelen. Voor patiënten in de klinische setting kan de medisch specialist een consult aanvragen bij het Consultatief Palliatief Team (CPT) van het ziekenhuis. Hieronder informeren we u over de werkwijzen.
 
Consultatie in het ziekenhuis 
Als de hoofdbehandelaar van het Albert Schweitzer ziekenhuis het Consultatief Palliatief Team (CPT) van het ziekenhuis inschakelt, brengt de verpleegkundig consulent van het CPT brengt binnen 24 uur een bezoek aan de patiënt. De verpleegkundig consulent stelt vervolgens een behandeladvies op dat, na overleg met de supervisoren, wordt verstrekt aan de hoofdbehandelaar. Supervisoren zijn in palliatieve zorg gespecialiseerde medisch specialisten. De hoofdbehandelaar beoordeelt of het advies wordt overgenomen en is er voor verantwoordelijk om, indien relevant, het palliatief behandeladvies bij ontslag over te dragen aan de vervolgbehandelaar. Daarnaast kan de geestelijk verzorger worden ingeschakeld om te adviseren en voor vragen van zingevende of spirituele aard.
 
 
Euthanasie
Wanneer in het Albert Schweitzer ziekenhuis een patiënt om euthanasie vraagt wordt de geestelijk verzorger ingeschakeld, als specialist op het gebied van levenseindevraagstukken. Samen met de patiënt verkent de geestelijk verzorger de reikwijdte van de vraag en geeft voorlichting. De geestelijk verzorger meldt in een brief aan de huisarts dat een gesprek over euthanasie gevoerd is. Over de voortgang van het proces – wanneer het tot een euthanasie komt - wordt de arts ook geïnformeerd door de specialist. Voor meer informatie kunt u mailen naar geestelijk verzorger Martie Ottens (m.ottens@asz.nl) of Joke van Voorst (j.vanvoorst@asz.nl).
 
Consultatie in de eerste lijn
Zorgverleners in de eerste lijn kunnen voor (vragen over) palliatieve zorg het Regionaal Palliatief Team Waardeland bellen. Het Regionaal Palliatief Team Waardeland is telefonisch bereikbaar voor alle professionele zorgverleners in de regio Dordrecht, Gorinchem en omstreken van 8.30 tot 18.00 uur via 0183-644187. In de avond, nacht en het weekend kunt u bellen naar 0900-2971616. De consulenten zijn allen gespecialiseerd in de palliatieve zorg.
 
Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Regionaal Palliatief Team Waardenland neemt uw hulpvraag in behandeling. Na analyse van het probleem stelt de verpleegkundig consulent tezamen met een medisch consulent een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail. De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/). Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.
 
Waarover kunt u als huisarts of specialist ouderengeneeskunde vragen stellen?
  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie.
  • Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie.
  • Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen.
  • Problemen op existentieel of spiritueel gebied.
  • Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.
  • Vragen op het gebied van Advance Care Planning, het gesprek over verwachtingen en wensen aangaande het levenseinde.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de coördinator van het Netwerk Palliatieve zorg Waardenland:  Johanna Kleingeld. Zij is bereikbaar op het nummer: 06-30285653.

U bent nu hier

HomepageMedewerkersNieuws2018OktoberZorg in de palliatieve fase
Naar boven