Onderzoek verbetering Advanced Care Planning longgeneeskunde

Tijdens het Albert Event op 20 september 2017 gaven enkele huisartsen aan dat de communicatie met longgeneeskunde over gevoerde ACP (Advanced Care Planning)-gesprekken beter kan. Bij gesprekken over de wensen van patiënten en hun naasten in de laatste levensfase is eenduidig documentatie en communicatie zeer wenselijk. Bij het maken van keuzen staat de eigen regie van de patiënt en zijn omgeving voorop, zowel bij huisartsen als bij onze specialisten.

De communicatie tussen de betrokken zorgprofessionals in de tweede lijn en van tweede naar eerste lijn moet correct en helder zijn. Dat komt de kwaliteit en de continuïteit van zorg aan de patiënt ten goede. Daarom start medio februari het onderzoek Advanced Care planning (ACP). Het onderzoek loopt tot medio mei 2018. Met dit onderzoek wil de vakgroep longgeneeskunde bereiken dat eventuele behandelingen aansluiten bij de wensen van de patiënt en dat alle behandeldisciplines rondom de patiënt hiervan goed op de hoogte zijn

Wat houdt het ACP-onderzoek in?
Het onderzoek houdt in dat een aantal patiënten die palliatief behandeld worden in het centrum voor longkanker, een ACP-gesprek gaan krijgen als zij daar mee instemmen. Na dit gesprek ontvangt de eigen huisarts een digitale brief. Deze brief beschrijft de inhoud van het gesprek en de besproken wensen en behoeften van de patiënt rondom het levenseinde. Verder nemen we in de brief de volgende zaken op: de prognose, eventuele behandelbeperkingen en huidige behandelvorm.

Graag uw mening!
We vinden het heel belangrijk dat u als huisarts tevreden bent over het proces en duidelijkheid verkregen hebt over de wensen van de patiënt in de laatste levensfase. Daarom sturen wij u in mei een korte enquête. Wij willen bij u navraag doen naar uw ervaringen en tevredenheid met het proces. Met dit onderzoek willen wij inzicht verkrijgen of onze werkwijze aansluit bij uw verwachtingen. De continuïteit van zorg voor onze patiënten staat voorop.

Mark van Lingen (verpleegkundige)
Sebastiaan Belder (SEH- en IC-verpleegkundige)
Fleur Kloosterman (longoncologieverpleegkunidige)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fleur Kloosterman