Een bed voor de kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen die op de SEH binnenkomen maar uiteindelijk geen indicatie hebben voor een ziekenhuisopname, gaan voortaan meteen naar een verpleeghuisbed. Dat is de inzet van een pilot van zes maanden door de SEH, Geriatrie en vijf verpleeghuisorganisaties in de regio. De proef is op 1 september begonnen en heeft al succes opgeleverd.

Marije Lauwaars, medisch manager Geriatrie, vertelt: “Het ging in dit eerste geval om een patiënt met gevorderde dementie en een problematische thuissituatie. Zij kwam met neurologische klachten op de SEH maar hoefde niet te blijven. Ze kon echter ook niet terug naar huis. Tot voor kort zou die patiënt, bij gebrek aan een andere oplossing, waarschijnlijk zijn opgenomen op de afdeling Klinische Geriatrie. Dan zou er een familiegesprek moeten komen, vervolgens zou het Transferbureau een indicatiestelling aanvragen bij het CIZ. Als die er na een of twee dagen eenmaal was, zou een plek in een verpleeghuis worden gezocht, wat wel een week kon duren.”

Dat alles gebeurt in de pilot niet meer. De patiënt wordt formeel niet meer bij ons opgenomen. De SEH of Geriatrie legt contact met het verpleeghuis om een directe uitplaatsing te regelen (tijdens kantooruren) óf de patiënt gaat eerst naar het zogeheten Zorgtransferium: twee 'transferbedden’ of 'bewaarbedden’ die zich bevinden in het Observatorium. Annemarie van der Velden, medisch manager SEH: “De vijf instellingen bieden ons samen de garantie op één acuut vrij bed per etmaal per deelregio waaruit de patiënt afkomstig is. Of dat genoeg is, moet blijken. Maar het is in elk geval veel meer dan we hadden, namelijk niets.”

De afgelopen jaren ontstond vaak 'filevorming’ in de kliniek. Kwetsbare ouderen die helemaal niet in het ziekenhuis hoorden, hielden een bed bezet wanneer ze acuut cognitief slecht, of sterk verminderd mobiel, of terminaal/stervende waren. Dat is overigens een landelijk probleem, mede veroorzaakt door vergrijzing en de bezuinigingen in de ouderenzorg.

Voor iedereen is die filevorming slecht, leggen Annemarie en Marije uit. “De patiënt wordt niet beter, maar vaak wel slechter van onnodig liggen in het ziekenhuis. Het bed is al die tijd niet beschikbaar. Er wordt een oneigenlijk beroep op ons personeel gedaan. En het bed is veel duurder dan een verpleeghuisbed. Iedereen wordt er beter van, als de proef slaagt.”
Waarom dan nu pas deze oplossing? Marije: “Dat is te danken aan Nicole Dirksen en Jeroen Wien, die voortvarend op de verpleeghuizen zijn afgestapt om het voor eens en voor altijd goed te regelen. Door de drukte bij alle partijen zijn we eerder nooit zover gekomen.” Annemarie: “Bovendien komen veel van deze patiënten op de SEH buiten kantooruren: een periode waarin verpleeghuizen vrijwel geen acute patiënten kunnen ontvangen. Nu overbruggen we de periode tot aan de eerstvolgende werkdag met het Zorgtransferium.”

De werkwijze wordt de komende weken uitgebreider onder de aandacht gebracht bij alle vakgroepen die in de kliniek met deze categorie patiënten te maken kunnen krijgen.

Behandelaren die zich voor een 'zorgprobleem’ gesteld zien en op het punt staan een kwetsbare oudere zonder ziekenhuisindicatie op te nemen, wordt verzocht om vanaf nu eerst te overleggen over uitplaatsing als onderdeel van de pilot:
- van 8.00 tot 22.00 uur met de dienstdoend geriater
- van 22.00 tot 8.00 uur met de dienstdoend SEH-arts
De vijf deelnemende verpleeghuisorganisaties die welwillend hun medewerking hebben toegezegd aan de pilot zijn: Het Spectrum, Crabbehoff, Swinhove, Het Parkhuis en Rivas.