De patiënten folder van het transmuraal team

Als uw patiënt specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft, dan kunt u het transmuraal team (TMT) van het Albert Schweitzer ziekenhuis inschakelen. Hierdoor hoeft de patiënt niet of minder naar het ziekenhuis. Ook kan de behandeling die in het ziekenhuis is gestart, thuis worden voortgezet.

Voor deze patiënt heeft het TMT een algemene folder met informatie.
In deze folder wordt o.a. uitleg gegeven over het TMT, hun werkwijze, de zorg die ze leveren en de bereikbaarheid. Een patiënt heeft ons laten weten dat hij het erg fijn had gevonden om deze folder mee te krijgen na het bezoek aan de arts. Dit verzoek geven wij graag aan u door.

Wilt u de folder meegeven aan een patiënt?
Hieronder vindt u de link naar de folder en tevens de link naar de andere folders van het TMT.

Link naar algemene folder: https://www.asz.nl/specialismen/transmuraal_team/folders/20530.pdf

Link naar alle folders: https://www.asz.nl/specialismen/transmuraal_team/folders/

Heeft u verder nog vragen over het Transmuraal Team?
Hiermee kunt u, tijdens kantooruren, terecht op telefoonnummer 078-654 20 79.