Migrantenpolikliniek cognitieve stoornissen blijkt zinvol

In culturen van diverse groepen migranten is het bespreken van cognitieve stoornissen, zoals dementie, niet gebruikelijk. Wanneer deze patiënten met geheugenklachten naar de huisarts gaan, is een aandoening vaak al in een vergevorderd stadium, met alle bijbehorende problematiek van dien.

De zorg aan deze specifieke kwetsbare patiëntengroep is voor verbetering vatbaar. Daarom vindt er op de afdeling Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis twee maal per maand een speciale Migrantenpolikliniek cognitieve stoornissen plaats. Inmiddels is gebleken dat deze polikliniek duidelijk in een behoefte voorziet.

CCD-screening
“Op onze Migrantenpolikliniek cognitieve stoornissen, die sinds 2015 operationeel is, werken we volgens het Dagkliniek-concept,” vertelt geriater Marike Mellegers. “Migranten die met cognitieve stoornissen naar ons verwezen worden, worden hier in een dagdeel onderzocht door een verpleegkundige en een geriater of internist ouderengeneeskunde. Zij krijgen eveneens een bloedonderzoek, een CT-scan van het hoofd en een Cross Culturele Dementiescreening (CCD). Deze screening is speciaal ontwikkeld voor de oudere migranten, die dikwijls analfabeet zijn of de Nederlandse taal niet spreken. De testinstructies worden in de eigen taal van de patiënt gegeven (o.a. Arabisch, Berber, Turks, Hindoestaans-Surinaams). Deze test meet geheugen, executieve functies (plannen en organiseren) en psychomotorisch tempo. De CCD is een screener, vergelijkbaar met de MMSE. De onderzoeksuitslagen worden in multidisciplinair verband besproken en snel daarna met de patiënt plus begeleider of mantelzorger doorgenomen.”

Hard nodig
Een belangrijke doelstelling van de vakgroep Geriatrie in het ASz is om deze kwetsbare patiëntenpopulatie beter in zicht te krijgen, om zo gericht de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen danwel te kunnen inschakelen. Dat is echt nodig, stelt Marike vast: “De problematiek bij de populatie migranten met cognitieve stoornissen op het moment van presentatie bij de geriater is vaak ernstiger dan die bij de autochtone patiënten, denk aan vergevorderde dementie, stemmingsproblemen en overbelaste mantelzorgers. Het aantal patiënten dat deze Migrantenpolikliniek de afgelopen jaren bezocht heeft, kent een stijgende lijn. Ik hoop dat deze tendens zich voortzet.”

Meer weten?
De Migrantenpolikliniek cognitieve stoornissen vindt twee maal per maand op een woensdag plaats, van september tot en met april. Indien wenselijk zijn aanmeldingen tussen mei en september ook mogelijk.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met één van de geriaters in het ASz, hun contactgegevens vindt u in de ASz-gids ‘Onze Specialisten’.