ASz participeert in regionaal SchildklierNetwerk

Efficiëntere zorg dankzij deelname ‘BeterKeten’

Sinds begin april maakt het Albert Schweitzer ziekenhuis deel uit van het SchildklierNetwerk, een regionaal samenwerkingsverband, ondersteund door de stichting BeterKeten. Dat brengt een aantal interessante voordelen met zich mee, voor patiënten en behandelaars.

Onder de naam ‘De BeterKeten’ werkt het Erasmus MC samen met twee ziekenhuizen in Rotterdam aan optimalisering van kwaliteit en doelmatigheid in de zorg. Het leidende motto hierbij is ‘Expertise door samenwerking’. Sinds begin april participeert ook het Albert Schweitzer ziekenhuis in het SchildklierNetwerk van deze BeterKeten. Wat zijn de gevolgen daarvan voor u en uw patiënten?

Prettig voor patiënten
Qua verwijscriteria verandert er niets: patiënten met een palpabele nodus en mensen met een vergrote schildklier die mechanische bezwaren oplevert, kunt u zoals gebruikelijk verwijzen naar ons zorgpad Schildklier. Nadat u bij uw verwijzing in Zorgdomein het speciale zorgpad Schildklier heeft aangeklikt, wordt er op één dag voor uw patiënt bij de radioloog een afspraak gereserveerd voor een echo en een cytologische punctie.
Nieuw is dat er bij deze afspraak ook meteen bloedafname gepland wordt; dat hoeft dus niet meer vooraf te gebeuren. Wel zo efficiënt en prettig voor de patiënt.

Regionaal MDO
De onderzoeksuitslagen worden in een MDO door internisten, chirurgen, pathologen en radiologen besproken. Indien wenselijk kunnen patiënten nu ook daarna in een regionaal MDO van het SchildklierNetwerk besproken worden. De uitslag bespreekt de internist vervolgens met de patiënt; vanzelfsprekend wordt u als verwijzer hierover geïnformeerd.

Expertise door samenwerking
Dankzij de minimale aanpassing in de routing sluit het traject van ons zorgpad Schildklier nu volledig aan op de routing binnen het regionale SchildklierNetwerk. Het regionale MDO biedt voorts een optimale bundeling van kennis en kunde; de uniforme werkwijze legt bovendien een goede basis voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Met recht ‘Expertise door samenwerking’ dus.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het SchildklierNetwerk of twijfelt u of een patiënt in aanmerking komt voor verwijzing naar het Zorgpad Schildklier? Neemt u dan contact op met één van de betrokken internist-endocrinologen: Ton Meijer, Mariëtte Schoofs, Rosalie Kiewiet of Elske Massolt. U kunt hen bereiken via de contactgegevens die u vindt in het recente Overzicht Specialisten ASz.