Nieuw: Caroussel Astma-COPD

Op de poli Longgeneeskunde start vanaf 1 mei aanstaande de Astma-COPD Caroussel. Longarts Ömer Balak is enthousiast: “We bekijken niet alleen het fysiogische probleem.”

De nieuwe ASTMA-COPD Caroussel op de poli Longgeneeskunde van het Asz is bestemd voor patiënten met een werkelijke verdenking op Astma of COPD én reeds gediagnosticeerde patiënten bij wie de aandoening in de eerstelijn niet goed onder controle te krijgen is. De werkwijze is snel en efficiënt, vertelt longarts Ömer Balak: “Een patiënt die via Zorgdomein verwezen wordt, krijgt meteen twee afspraken voorgelegd. Bij de eerste afspraak komt de patiënt naar het ziekenhuis voor een deel van de onderzoeken, die afhankelijk van de vraagstelling op basis van de landelijke richtlijnen zijn vastgesteld. Hierbij valt te denken aan een longfunctieonderzoek, bloedonderzoek, longfoto en allergietest.”

Twee consulten, één dagdeel
De patiënt vult vervolgens thuis een vragenlijst in en komt hiermee voor een tweede bezoek naar het ziekenhuis, waar consulten met de longarts en longverpleegkundige gepland staan. Daarnaast wordt een zes minuten looptest toegepast om de mobiliteit van de patiënt te controleren. “De longarts bespreekt met de patiënt de onderzoeksuitslagen, stelt de diagnose vast met ernst daarvan en bespreekt het actieplan voor astma of COPD, afhankelijk van de vastgestelde diagnose. De longverpleegkundige geeft vervolgens een uitgebreide toelichting en stelt met de patiënt een individueel zorgplan op.”

Uitgebreider naar patiënt kijken
“Deze nieuwe aanpak biedt legio voordelen. Bij het eerste consult van de patiënt met de longarts is meteen de diagnose duidelijk. En dankzij de multidisciplinaire samenwerking met de longverpleegkundige kunnen we op een gestandaardiseerde manier uitgebreider naar de integrale gezondheidstoestand van de patiënt kijken. We nemen niet alleen het fysiologische probleem in ogenschouw maar ook andere domeinen zoals klachten, beperkingen, kwaliteit van leven. Astma en COPD zijn chronische aandoeningen, die in breed opzicht problemen geven en met medicatie alleen niet te behandelen zijn. De werkwijze maakt de tweedelijnszorg transparanter en bevordert het zelfmanagement bij de patiënt.”