Multidisciplinair overleg voor vrouwen met bekkenbodemproblemen

 Per 1 januari 2018 start een maandelijks multidisciplinair overleg voor vrouwen met bekkenbodemproblemen. Hiervoor overleggen het team van het Regionaal Bekkenbodem Centrum (RBC) bestaande uit een gynaecoloog, een uroloog, een bekkenfysiotherapeut en continentieverpleegkundige samen met een MDL-arts en een chirurg.

Er is een grote overlap tussen deze verschillende disciplines bij vrouwen met bekkenbodemproblemen. Zo heeft veertig procent van de vrouwen met een endeldarmverzakking ook een verzakking van de vagina, de baarmoeder of de blaas. En dertig procent van de vrouwen met urine-incontinentie heeft ook last van ongewild ontlastingsverlies.

In eerste instantie worden de patiënten in het MDO besproken en zal gezamenlijk een behandelplan worden voorgesteld. Daarnaast willen we in de toekomst de mogelijkheid om bij patiënten met bovengenoemde gecombineerde problematiek de chirurg en de MDL-arts te laten deelnemen in de RBC carrouselspreekuren.

Patiënten met urine incontinentieklachten en prolaps, al dan niet gecombineerd met fecale problematiek, kunnen naar het RBC verwezen worden. Wij helpen uw patiënten daar graag verder.