HiX- kinderziektes

Sinds 22 september werkt het ziekenhuis met het nieuwe EPD. We zijn ons er van bewust dat nog niet alle berichtgeving loopt zoals verwacht. In dit bericht informeren we u over veel gemelde problemen en welke actie wij ondernemen. Wij danken de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde die melding maken van onverwachte uitkomsten. Hiermee kunnen wij samen deze kinderziektes te lijf gaan.

Opnameoverzicht en ontslagbericht
Deze berichten worden via Zorgmail verstuurd en bovendien in het opnameoverzicht van het Zorgverlenersportaal getoond. In SAP waren dat berichten van meerdaagse opnames. Op dit moment worden echter ook deze berichten gestuurd bij dag opnames en poliklinische ingrepen zoals endoscopieën, dialyse en chemotherapie. Onze ICT-afdeling onderzoek op dit moment of de dag opnames kunnen worden uitgesloten uit het opnameoverzicht.

Bovendien zijn een aantal van deze dag opnames administratief niet goed verwerkt waardoor deze week dag opnames uit september en oktober alsnog verwerkt moeten worden. U kunt hierdoor deze week oude opnameberichten ontvangen die direct gevolgd worden door een ontslagbericht.

Afwijkingen in Zorgmailberichten
Er is melding gedaan van afwijkende tekens in radiologieberichten en het ontbreken van de partnernaam bij gehuwde vrouwen. Ook hiervoor wordt een oplossing gezocht.

Ontbrekende of incomplete ontslagbrieven
Wij krijgen zowel hele positieve als negatieve berichten over de ontslagbrieven. Wij willen echter dat alle huisartsen de benodigde informatie op tijd krijgen. Daarom vragen wij uw hulp om te achterhalen waar verbetering mogelijk is. Wilt u de volgende gegevens aan ons doorgeven als brieven ontbreken of incompleet zijn:
• naam en geboortedatum of BSN-nummer van de patiënt
• specialisme en datum van ontslag
• wat mist u: de hele brief/ of bepaalde gegevens in de brief

U kunt ze doorgeven via e-mail huisartsen@asz.nl.
Met deze gegevens kunnen wij aan de slag om de berichtenstroom te verbeteren.

Wij realiseren ons dat deze kinderziektes heel vervelend zijn en werken er hard aan om ze op te lossen.