In Memoriam

Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat op zondag 5 november jl. huisarts S.C.J. Schaardenburg, van Huisartsenpraktijk De Staart uit Dordrecht, na een kort ziekbed is overleden.
Wij wensen zijn nabestaanden, zijn directe collega’s en allen die met hem samenwerkten heel veel sterkte toe met dit verlies.
Huisartsenpraktijk de Staart wordt, zoals reeds gepland, per 1 januari overgenomen door Michiel van der Ven & Ina Verhagen en zal de naam ‘Stroom Huisartsenzorg’ gaan dragen.