Brief van de vakgroep psychiatrie

Geachte collega,

In het verleden hebben wij u geïnformeerd over aanpassingen ten aanzien van de doelgroep die wij op de Psychiatrie poli(kliniek) van het Albert Schweitzer Ziekenhuis behandelen. Middels deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken.

Als Ziekenhuispsychiatrische afdeling (specialistische GGZ) nemen wij patiënten in behandeling bij wie er sprake is van complexe psychiatrische problematiek waarvoor veelal multidisciplinaire behandeling noodzakelijk is. De volgende categorieën komen hiervoor in aanmerking. Patiënten met:

-Een As I stoornis in combinatie met voor de behandeling relevante somatische comorbiditeit (geen eetstoornissen)
-Zwangerschapsgerelateerde psychiatrische problematiek (preconceptioneel advies, As I en/of As II stoornis tijdens de zwangerschap, As I stoornis ontstaan < 1/2 jaar na de partus)
-Somatisch onverklaarde klachten met ernstig disfunctioneren in het dagelijks leven (fibromyalgie en chronische vermoeidheidssyndroom worden hiertoe ook gerekend)
-Een complexe depressieve stoornis (minimaal 2 antidepressiva en/of CGT zonder effect)
-Een depressieve stoornis welke zo ernstig is dat er mogelijk een indicatie is voor opname
-Een complexe angststoornis (minimaal 2 antidepressiva en/of CGT zonder effect)

Indien u een patiënt verwijst die niet voor behandeling op onze poli(kliniek) in aanmerking komt ontvangen u en uw patiënt een brief van afwijzing.
Mocht u twijfels hebben over de verwijsindicatie bij een individuele patiënt, of is er behoefte aan advies bij behandeling binnen de huisartsenpraktijk, dan kunt u uiteraard nog steeds van onze consultatieve functie gebruik maken.

Wij hopen u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Vakgroep psychiatrie Albert Schweitzer Ziekenhuis