'Eindelijk vielen de woorden "patiënt en kwaliteit" tijdens het onderhandelen!'

23 november 2017

BLOG RAAD VAN BESTUUR - Vorige week hebben we een afspraak gemaakt met - de voor ons grootste - zorgverzekeraar VGZ. Is dat bijzonder? Ja! Om een aantal redenen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Afspraken met alle zorgverzekeraars zijn jaarlijks nodig, domweg om ervoor te zorgen dat we geld krijgen om onze patiënten te kunnen behandelen en natuurlijk ook geld krijgen om salarissen te betalen. Maar nu is er meer aan de hand. Sinds geruime tijd bevindt de gezondheidszorg zich in een soort houdgreep. Een jaarlijks terugkerend 'circus’ van onderhandelingen met plafonds, aannames, aanneemsommen, productieafspraken, enzovoort. Louter en alleen om de kosten van de zorg beheersbaar te houden. Op zichzelf niet raar, want als samenleving geven we veel geld uit aan zorg, dus we moeten op onze centjes letten. Maar wat mij nou al jaren ergerde, is dat het woord kwaliteit en het woord patiënt niet in de onderhandelingen voorkwamen. Bizar, want het enige dat wij als ziekenhuis dag-in-dag-uit doen is ons bekommeren om de patiënt en om de kwaliteit van onze zorg.

Afgelopen voorjaar kwam de baas van VGZ op bezoek en zei dat hij af wilde van dit jaarlijks circus en wilde praten over het anders doen, het anders inrichten en het anders afspreken. YES, dacht ik. Het klonk me als muziek in de oren. En sindsdien hebben we achter de schermen als ziekenhuis en Medische Staf onderhandeld om dat gedachtegoed te bespreken en te vangen in een afspraak. Dat is oprecht heel moeilijk, want je moet ook ineens anders met elkaar aan tafel zitten, anders afspraken maken en elkaar anders in de ogen durven te kijken. Je moet elkaar volledig vertrouwen. En dat is gelukt.

Maanden verstreken waarin de ideeën van VGZ en die van ons naast elkaar werden gelegd. We wilden praten over kwaliteit, over het anders inrichten van de zorg in het belang van de patiënt, over een meerjarenafspraak en een meerjarenperspectief. Over ideeën die leven in ons ziekenhuis om zorg voor patiënten nog beter te maken en in elk geval zonder de starre Nederlandse bekostigingssystematiek! Natuurlijk ging het over geld, maar dan nu als afgeleide van kwaliteit. Gewoon zoals het hoort. We hebben uiteindelijk alles op alles gezet om een goede afspraak te maken en dat is gelukt. Echt waar!

De kern van de afspraak is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben voor drie jaren een afspraak waarbinnen we als ziekenhuis financieel comfort hebben, dat wil zeggen een gegarandeerde som geld elk jaar. We kunnen dus focussen op de patiënt en de zorg voor de patiënt. Daar staat tegenover dat wij als ziekenhuis nu de plicht hebben om de zorg anders te verlenen, als dat in het belang van de patiënt is. Eenvoudig? Nee! Is dit te doen? Ja! We hebben voor de zomer al geïnventariseerd bij alle vakgroepen wat voor mogelijkheden er zouden zijn en daar kwamen - verrassend - veel goede ideeën uit. En die ideeën gaan we 'gewoon’ invullen, we gaan het 'gewoon’ doen. Ik heb daar veel zin in en veel vertrouwen in.

Op deze manier kunnen we als Albert Schweitzer ziekenhuis echt het verschil gaan maken. De komende drie jaren zult u er nog meer van gaan horen en het verschil gaan bemerken! 

Peter van der Meer, 
Voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis