Nieuwe kijk op zorg door meerjarenafspraak VGZ en Albert Schweitzer ziekenhuis

17 november 2017
Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) sluit met zorgverzekeraar VGZ een meerjarencontract waarin kwaliteit en doelmatigheid belangrijker zijn dan de hoeveelheid geboden zorg. VGZ garandeert het ziekenhuis een vaste vergoeding voor de jaren 2018 tot en met 2020. Het ziekenhuis krijgt daardoor ruimte voor het verbeteren en waar mogelijk terugdringen van zorg en voor patiëntvriendelijker werken. Beide partijen zien grote kansen tot verbetering van de zorg die ook nog eens leidt tot besparing.
 
Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het ASz legt uit hoe de oude situatie was: “Tot nu toe onderhandelden wij elk jaar over het budget in het daarop volgende jaar. Dat gaf ons slechts zekerheid voor één jaar. Het budget was gebaseerd op een bepaald volume zorg. Dat stimuleert een ziekenhuis niet om te streven naar het terugdringen van de ‘klandizie’. Maar intussen wil iedereen wel graag dat de kosten van zorg binnen de perken blijven.” 


 
E-consult
Samen met VGZ betreedt het ASz nu een nieuw tijdperk. Van der Meer: “VGZ verstrekt ons een vaste som geld voor de zorg aan VGZ-verzekerden in ons verzorgingsgebied. We hoeven niet meer een bepaald aantal patiënten te ‘behalen’. Dat biedt ons genoeg zekerheid om te blijven investeren in kwaliteit en – veel belangrijker nog – het biedt veel ruimte voor vernieuwing. We hoeven niet langer te voldoen aan de eis dat er pas wordt uitgekeerd wanneer een patiënt voor een eindgesprek of uitslag op het spreekuur is geweest. Daardoor kunnen we eenvoudige uitslagen ook bespreken via telefoon, e-mail of e-consult. Precies zoals de hedendaagse consument gewend is.”

Maatwerk
De verleende zorg wordt per patiënt nog wel gefactureerd en ook het systeem van eigen risico blijft ongewijzigd. Van der Meer: “Maar als wij bij een VGZ-verzekerde bijvoorbeeld een polikliniekbezoek niet meer laten plaatsvinden omdat het in dat geval niet per se hoefde, dan factureren we dit uiteraard ook niet en komt het ook niet ten laste van het eigen risico. Wij krijgen meer vrijheid om per patiënt maatwerk te leveren, zonder dat het voor ons meteen opbrengsten scheelt.” Grootste partner
VGZ laat weten dat het ASz al jaren op de goede weg is, omdat het ‘duidelijk inzet op het verbeteren van de kwaliteit van zorg’. “Door deze nieuwe vorm van samenwerken komt er nog meer ruimte voor innovatie en zorgverbetering,” zegt Marcel Meijer, strategisch innovatiemanager van VGZ. “Dat gaat leiden tot wat wij ‘Zinnige Zorg’ noemen: betere zorg voor patiënten, tegen lagere kosten.” Voor het ASz is VGZ de grootste partner onder de zorgverzekeraars, goed voor circa de helft van de totale opbrengsten. De meerjarenafspraak heeft dan ook een waarde van circa 400 miljoen euro. 
 
Toekomst
“De relatie met VGZ is uitstekend”, aldus Van der Meer. “We hebben de wens om tijdens de komende drie jaar echt samen, heel gedegen te gaan ontdekken wat er allemaal beter en efficiënter kan.” Hij hoopt tevens dat deze contractvorm in de toekomst de standaard wordt, ook met andere verzekeraars, waarmee nu wel nog per jaar onderhandeld wordt. VGZ legt al geruime tijd veel nadruk op ‘Zinnige Zorg’. Het ASz won dit jaar de ‘Zinnige Zorg Award’ van VGZ met de Breast Clinic (foto hierboven). Op deze afdeling zijn onnodige polikliniekbezoeken maximaal teruggedrongen. Verreweg de meeste patiënten krijgen de uitslag van een borstfoto binnen een uur en daarmee wordt ook nog eens een grote besparing behaald.