Longartsen triëren ZorgDomein verwijzingen

Na de MDL-artsen, neurologen en internisten zijn op 4 oktober ook de longartsen gestart met het triëren van verwijzingen via ZorgDomein.

Door triage kunnen we:
• Indien relevant, voorafgaand aan het consult onderzoek doen
• De patiënt een afspraak aanbieden bij de arts met het juiste expertise en/of de kortste wachttijd

Dit kan een andere arts of locatie zijn dan in de verwijzing is aangeven. Vanzelfsprekend kan de patiënt wel een voorkeur aangeven. Voor een zorgvuldige triage is de verwijsbrief nodig. U helpt de longarts door de verwijsbrief direct af te maken en te versturen.