Nieuwe operatieve benadering heupprothese

Om bij het heupgewricht te komen, zijn verschillende chirurgische benaderingen ontwikkeld. De orthopedisch chirurgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikken over de kennis en techniek van alle beschikbare benaderingen van de heup. Naast de laterale wordt sinds kort ook de voorste benadering in ons ziekenhuis toegepast.

De twee meest gebruikte heupbenaderingen zijn de laterale (zijwaartse) benadering en de voorste benadering. In het verleden werden ook patiënten geopereerd via een achterste benadering. Deze benadering wordt alleen nog gebruikt bij patiënten die in het verleden via een dergelijke benadering zijn geopereerd en nu in aanmerking komen voor een revisie operatie.

Laterale benadering
Bij de laterale benadering wordt de patiënt in zijligging geopereerd, deze benadering is bij iedereen toepasbaar. Dit is een veelgebruikte benadering in Nederland, er is dan ook veel ervaring in opgebouwd. Ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt deze benadering het meest toegepast. De voordelen van laterale benadering:
• De orthopedisch chirurg heeft een goed en ruim zicht op het heupgewricht tijdens de ingreep.
• De voorspelbaarheid van de prothese op lange termijn.
• De kans op het uit de kom schieten van de kunstheup na de operatie is bij deze benadering erg klein.

De benadering kent ook een nadeel: een deel van de spier, die het been zijwaarts beweegt, moet losgemaakt worden. Hierdoor kan het herstel langer duren.

Voorste benadering
Bij de voorste (of anterieure) benadering wordt de patient in rugligging geopereerd. Deze benadering is sinds 2006 een opkomende techniek, waarbij de patiënt over het algemeen na de ingreep sneller kan herstellen. Niet iedere patiënt is even geschikt voor deze benadering.
De voorste benadering heeft vele namen. Omdat deze in Frankrijk voor heupvervanging ontwikkeld is, wordt deze ook wel de Franse methode genoemd. Andere benamingen zijn: Direct Anterior Approach (DAA), Anterior Supine Intermuscular (ASI) en dus ook Anterior Minimally Invasive Surgery (AMIS).

Voordelen van deze benadering:
• Minder spierschade: bij deze benadering wordt er tussen de spieren door naar de heup geopereerd, er hoeven dus geen spieren losgemaakt te worden.
• Minder pijn.
• Weinig leefregels na de operatie.
• Minder kans op zwikkend lopen na de ingreep.

De voordelen van de manier van opereren zijn vooral te merken in de eerste 6 tot 12 weken na de operatie. Het herstel van de patiënt, gemeten in pijn, het gebruik van krukken en wanneer men weer kan werken of sporten, gaat mogelijk sneller dan bij andere technieken. Na deze periode is er geen verschil meer tussen de verschillende technieken.

Nadeel van deze benadering is dat de lange termijn resultaten, in tegenstelling tot de laterale benadering, nog niet bekend zijn. Er is geen informatie bekend of een voorste benadering van het heupgewricht van invloed is op de overleving van de prothese. Wel weten we dat zowel het ontwerp van de heupprothese alsook de positionering van de prothese bepalend is voor de overleving van de prothese.

Een ander, belangrijk, nadeel is dat een gevoelszenuw aan de voorkant van het bovenbeen geïrriteerd kan raken. Hierdoor kan een dove, gevoelloze en soms pijnlijke plek aan de voorkant van het bovenbeen en om het litteken ontstaan. Dit komt bij 5 tot 15% van de patiënten voor en verdwijnt bij vrijwel iedereen binnen een jaar.

Meer weten?
Zodra duidelijk is dat een patiënt voor een heupoperatie in aanmerking komt, bespreekt de orthopedisch chirurg uitgebreid met de patiënt welke benadering het meest geschikt is.

Wilt u meer weten over deze technieken? Neemt u dan gerust contact op met orthopedisch chirurg Pieter van der Woude, u vindt zijn contactgegevens in het ‘smoelenboek’.