PAGAS


Op deze pagina vindt u informatie over het PAGAS-project, dat momenteel binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt uitgevoerd.

PAGAS staat voor
Project of Anemia analysis from the General practitioner to the Albert Schweitzer hospital en is een samenwerking van huisartsen, maag-darm-leverartsen, laboratoriumartsen en internisten in de regio Dordrecht.

Doel van het PAGAS-project is:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met anemie.
2. Het vroeger ontdekken van (pre)maligne afwijkingen van het maagdarmkanaal.
3. Een platform te zijn voor wetenschappelijk onderzoek naar anemie.

Via de formulieren in het kader rechtsboven kunt u meer informatie lezen over dit project of u aanmelden.

Stichting Oras

Stichting Oras bevordert wetenschappelijk onderzoek naar kwaadaardige aandoeningen in onze regio. Kijk hier voor meer informatie.

Aanmelden & samenvatting

Via het formulier en fax in het kader hiernaast kunt u patiënten aanmelden voor het PAGAS-project. Kijk hier ook voor een uitgebreide samenvatting van het project.