Patiëntervaringen

Onderzoek naar patiëntervaringen: uw mening over onze zorg telt!
Graag willen wij weten hoe u het bezoeken aan ziekenhuis ervaren heeft. Daarom vragen wij u uw ervaring met ons te delen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het invullen van de rode en groene kaarten op de polikliniek en/of verpleegafdeling waar u geweest bent. Via de website kunt u ook uw suggesties, complimenten en klachten kwijt.

Jaarlijks onderzoek
In de maand mei doen we jaarlijks een groot onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten. Wij gebruiken hiervoor de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt ons hierbij. Daarnaast is Stichting Miletus (samenwerkingsverband van zorgverzekeraars) betrokken bij het onderzoek. De CQI-Z helpt om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen door de ogen van de patiënt.  We vergelijken de uitkomsten met andere (topklinische) ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de CQI-Z. Zo kunnen we van elkaar leren.

Mediquest
Onderzoeksbureau Mediquest voert het onderzoek uit. Wij selecteren een willekeurige groep patiënten die op de polikliniek en/of verpleegafdeling zijn geweest. Mediquest stuurt deze patiënten een brief met de vraag of zij mee willen doen met het onderzoek. Het onderzoek is anoniem. Mediquest heeft geen inzage in uw patiëntendossier.

Vertrouwelijk en anoniem
De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven. Als u bent geselcteerd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u een (unieke) inlogcode waarmee u thuis op de computer een vragenlijst kunt invullen. Via Internet verstuurt u de antwoorden naar Mediquest. De resultaten worden door Mediquest anoniem doorgestuurd aan het ziekenhuis.

Bezwaar
Wilt u niet meedoen aan het onderzoek en geen brief ontvangen? Belt u dan naar Marjan van Maurik, projectleider van dit onderzoek, via (078) 655 05 27. Bezwaar aangeven per mail kan ook, via PEO@asz.nl. Vermeld in uw mail uw naam, geboortedaum en het specialisme waar u onder behandeling bent. Wij geven uw gegevens dan niet door aan Mediquest.