Inzage in uw medisch / verpleegkundig dossier

Sinds 23 september 2017 worden uw gegevens in het nieuwe elektronisch patiëntendossier geregistreerd. Een deel van deze nieuwe gegevens kunt u inzien in MijnASz.
Uitslagen van laboratorium- en radiologieonderzoek worden ook van eerdere datum getoond. Oude dossiergegevens (van vóór 23 september 2017) zijn gedigitaliseerd en in het ziekenhuis beschikbaar.  Op deze pagina vindt u informatie over het inzien van oude dossiergegevens. Heeft u inhoudelijke vragen over uw dossier, bespreek dit dan met uw medisch specialist tijdens uw volgende afspraak.

Inzage in uw medisch / verpleegkundig dossier, of een kopie ervan, kunt u aanvragen via dit formulier. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij het Medisch Archief: (078) 654 11 99.
Let op: Stuur met uw aanvraag altijd een kopie mee van uw Identiteitsbewijs of rijbewijs!

Voorkom fraude met uw ID en schrijf dwars over de kopie:

  • Dat het een kopie is
  • Voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
  • De datum waarop u de kopie afgeeft,
  • Stuurt u liever geen kopie van uw identiteitsbewijs? Dan kunt u ook zelf langskomen om uw identiteitsbewijs te tonen. Belt u dan wel vooraf met het medisch archief.

 

Elektronisch Patienten Dossier (EPD)
Als u naar het ziekenhuis komt voor een behandeling of onderzoek, bezoekt u vaak meerdere afdelingen. Het is belangrijk dat op iedere afdeling uw gegevens bekend en actueel zijn.

Daarom werkt het Albert Schweitzer ziekenhuis met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Wat is het EPD?
Het EPD is een digitaal dossier waarin uw medische gegevens staan, zoals:

  • uw bezoeken aan het ziekenhuis
  • uw klachten en aandoeningen
  • behandelingen en onderzoeksresultaten
     

Iedere keer dat er in het ziekenhuis een diagnose wordt gesteld, u medicijnen krijgt voorgeschreven of uw onderzoeksresultaten bekend zijn, komt dit automatisch in uw EPD terecht. Daardoor zijn uw gegevens straks altijd op iedere afdeling beschikbaar. 

Uw gegevens in het EPD zijn, net als uw gegevens in het papieren dossier, alleen in te zien door uzelf en uw behandelaars binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis.