Facturen en andere financiële zaken

Op deze pagina vindt u het antwoord op veel gestelde vragen. Heeft u een vraag over uw rekening? Neem dan contact op met:

factuurinfo@asz.nl.

Postbus 444                          of           Antwoordnummer 3448
3300 AK Dordrecht                             3300 VB Dordrecht
t.a.v. Productadministratie                  t.a.v. Productadministratie

Wilt u weten wat een onderzoek of een behandeling kost? Bel (078) 654 15 03 of mail: watkosthet@asz.nl

1. Ik heb een rekening ontvangen, maar ik ben verzekerd. Wat nu?
Heeft de rekening betrekking op een behandeling uit uw aanvullende verzekering, dan moet u deze zelf indienen. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
Als u op de begindatum van de behandeling verzekerd bent, en de behandeling valt in de basisverzekering dan mag u de rekening met een kopie van uw verzekeringsbewijs terugsturen naar afdeling debiteuren / verrichtingenadministratie. Zij zorgen ervoor dat uw rekening rechtstreeks wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar.

2. Ik heb een rekening ontvangen, maar ik ben niet in het Albert Schweitzer Ziekenhuis geweest of behandeld. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk heeft uw huisarts of een andere instantie materiaal bij u afgenomen en opgestuurd naar ons laboratorium. Denk daarbij aan urine, bloed, ontlasting of een stukje weefsel.
Het Albert Schweitzer Ziekenhuis brengt de kosten hiervoor in rekening bij u of uw zorgverzekeraar. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of de afdeling debiteuren / verrichtingen-administratie. Als de arts die het onderzoek heeft aangevraagd niet is geregistreerd in het landelijke huisartsenregister, moet u de rekening zelf betalen.

3. Wat moet ik doen bij een wijziging van adres of verzekering?
U kunt bij uw volgend bezoek aan het ziekenhuis deze gegevens laten aanpassen bij de polikliniekassistente. Denk hierbij ook aan alle inwonende gezinsleden die ons ziekenhuis bezoeken. U kunt ook nu zelf uw gegevens wijzigen via het online formulier.

4. Ik heb een rekening aan u betaald, terwijl deze rekening ook al door mijn verzekeringsmaatschappij is betaald, kan ik mijn geld terug krijgen?
U kunt de rekening terugsturen zodat wij de gegevens kunnen nakijken. Er volgt dan eventueel een terugbetaling. Hier kan wel enige tijd over heen gaan.

5. Kunt u mij vooraf vertellen wat een behandeling ongeveer gaat kosten? Dan weet ik het effect op mijn eigen risico.
Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat we vooraf niet weten hoe een behandeltraject er uit gaat zien. Pas achteraf wordt het te declareren product bepaald door landelijke overheidssoftware ("Grouper") op basis van de door ons aangeleverde gegevens in het kader van uw behandeling. De afdeling 'Verrichtingen' kan u een prijsindicatie geven als een medisch specialist een diagnose heeft gesteld. Het telefoonnummer van deze afdeling is (078) 654 15 03.

6. Wanneer gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar?

De rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar als:

  • u verzekerd bent en u een behandeling heeft gehad die onder de basisverzekering valt
  • én als wij een geldige verwijsbrief van u ontvangen.

U ontvangt zelf de rekening als:

  • U geen geldige verwijsbrief heeft.
  • Uw behandeling niet onder de basisverzekering valt, maar onder de aanvullende verzekering.
  • Uw behandeling helemaal niet wordt vergoed door uw verzekeraar.
  • Uw verzekeraar niet direct aan het ziekenhuis vergoed
     

7. Op mijn rekening kloppen de data van behandeling niet. Hoe komt dat?
Bij uw eerste contact met het ziekenhuis wordt de begindatum van de behandeling geregistreerd, wat de startdatum van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt. De einddatum van deze DBC wordt bepaald door landelijke regels van de overheid (dit doet de Nederlandse Zorg autoriteit). Dit hoeft niet dezelfde datum te zijn als uw laatste consult. Wanneer u nog steeds onder behandeling bent, begint de volgende DBC de dag nadat de vorige DBC is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest.

8. Ik ben maar heel kort behandeld en ontvang nu een hele hoge rekening. Hoe zit dat?
Wanneer u in het Albert Schweitzer Ziekenhuis bent geweest bij een arts of verpleegkundige, dan is het type behandeling bepalend voor de hoogte van de rekening. Dit bedrag wordt dus niet beïnvloed door de duur van het poliklinisch bezoek of tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het Albert Schweitzer ziekenhuis hanteert hierbij tarieven die zijn vastgesteld door de overheid of die zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar.  Het ziekenhuis mag niet van deze tarieven afwijken.

9. Ik ben een aantal weken/maanden geleden behandeld, maar ik heb nog steeds geen rekening ontvangen. Hoe kan dat?
U ontvangt pas een rekening wanneer de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gesloten wordt. Wanneer deze gesloten wordt, is afhankelijk van de behandeling en de daarbij behorende wettelijke regels. De looptijd van een DBC kan maximaal 365 dagen duren.

10. Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, omdat die mijn behandeling wel vergoedt. Toch krijg ik zelf een rekening thuisgestuurd. Hoe kan dat?
De rekening voor uw behandeling wordt gestuurd naar de zorgverzekeraar waar u was verzekerd toen de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) begon. Dat is een landelijke regel. Als u na uw eerste consult overstapt naar een andere zorgverzekeraar, krijgt uw oude zorgverzekeraar toch de rekening. Als deze weigert de rekening te betalen, moet u de rekening zelf betalen. Raadpleeg dus vóór u een afspraak maakt met een medisch specialist altijd eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

11. Ik heb een rekening ontvangen voor een behandeling die vorig jaar is gestart en die dit jaar is geëindigd. In de tussentijd ben ik van verzekering veranderd. Kan de rekening gesplitst worden?
Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer er sprake is van overlap in een nieuw jaar, moet het Albert Schweitzer Ziekenhuis de rekening sturen naar de zorgverzekeraar waar u was verzekerd toen de behandeling begon. Dat is een landelijke regel. Deze verzekeraar moet de hele rekening betalen. Wanneer u niet verzekerd was op het moment dat de behandeling begon, moet u de hele rekening zelf betalen.

12. Ik krijg een overzicht van mijn zorgverzekeraar en moet een gedeelte van de rekening van het ziekenhuis betalen in verband met het verplichte eigen risico. Hoe kan dat?
Iedereen in Nederland heeft een verplicht eigen risico. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u vertellen welke zorg onder het eigen risico valt en welke niet.

13. Mijn zorgverzekeraar verrekent de kosten van mijn bezoek aan de Spoed Eisende Hulp met mijn eigen risico. Valt dit hier niet buiten?
Ook uw bezoek aan een eventuele behandeling op de Spoed Eisende Hulp valt onder het eigen risico!  Een bezoek aan de huisartsenpost valt niet onder uw eigen risico en kost u dus in principe niets. Het is dus in uw eigen belang om alleen voor die zaken naar de Spoed Eisende Hulp te gaan,  waarvoor u niet bij de huisarts(enpost) terecht kunt. Ga alleen naar de Spoed Eisende Hulp als u hiernaar bent doorverwezen door de Huisarts(enpost) of als u door een ambulance wordt gebracht.  

14. Hoe is de rekening opgebouwd van een  éénmalig polikliniekbezoek?
De rekening bestaat uit twee delen: het ziekenhuisdeel en het honorariumdeel.

  • Het ziekenhuisdeel betreft de vergoeding voor het gebruik van de polikliniekfaciliteiten. Het ziekenhuis maakt met de zorgverzekeraar hierover prijsafspraken per DBC op basis van de gemiddelde zorg die geleverd wordt.
  • Het honorariumdeel vormt de vergoeding voor de medisch specialist. Dit tarief is landelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald.

15. Ik ben bevallen in uw ziekenhuis en verzekerd, toch heb ik een rekening ontvangen. Hoe kan dit?
U bent dan waarschijnlijk op niet-medische indicatie in ons ziekenhuis bevallen. (de zogenaamde 'poliklinische bevalling') Deze rekening moet u zelf aan het ziekenhuis betalen en kunt u achteraf indienen bij uw verzekering. U krijgt dan een deel vergoed.

16. Ik ben bevallen in uw ziekenhuis. Wordt mijn baby nu automatisch door het ziekenhuis bij mijn verzekering aangemeld?
Nee, u moet zelf zorgen voor een snelle aanmelding van uw pasgeboren baby bij uw zorgverzekeraar.

17. Wat is het International Bank Account Number (IBAN) nummer?
Het IBAN nummer is NL26ABNA0644235292

18. Wat is het Bank Identification Code (BIC) nummer?
Het BIC nummer is ABNANL2A