Post

De post wordt iedere dag op de verpleegafdeling bezorgd. Wilt u post sturen naar iemand die in het ziekenhuis ligt, adresseer dan als volgt:

Albert Schweitzer ziekenhuis
Naam van de locatie
Voorletters, naam en indien bekend de naam van de afdeling en het kamernummer
Postbus 444
3300 AK Dordrecht

Bent u opgenomen in het ziekenhuis en wilt u zelf post versturen? Dat kan. U kunt uw post afgeven aan de verpleegkundige of de secretaresse van de afdeling waar u bent opgenomen. De post moet wel voldoende gefrankeerd zijn.

Helaas is het niet meer mogelijk om via het ziekenhuis een E-card te sturen.