Doventolk

Communicatie met arts of verpleegkundige
Als u niet goed hoort, is communicatie met een arts of verpleegkundige soms lastig. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige zodat u samen kunt kijken hoe u hier beide rekening mee kunt houden.

Tolk
Wilt u een tolk inzetten? Dit kunt u makkelijk zelf regelen via Tolknet. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, een tolk wordt vergoed vanuit een individuele tolkvoorziening. Voor medische spoedsituaties kunt u 24/7 een tolk regelen via Tolknet. Als u dit zelf niet kunt, regelt het ziekenhuis uiteraard een tolk.

De tolken hebben zwijgplicht. Dat wil zeggen dat ze niets over uw situatie of behandeling mogen vertellen aan anderen. Meer tips over tolkinzet vindt u op de website van Tolknet bij ‘Tips bij tolksituaties’.