Uitkomsten patiënttevredenheidsonderzoek (CQI) bekend

Wat gaat goed en wat kan beter?

Ieder jaar nodigt het Albert Schweitzer ziekenhuis bijna 19.000 patiënten uit om te laten weten hoe zij hun bezoek aan het ziekenhuis ervaren hebben. Dit doen we met behulp van een vragenlijst (de CQ-index). Met de uitkomsten willen we onze zorg verbeteren. Dit doen we voor de polikliniek en de kliniek.

Ongeveer 30% van de uitgenodigde patiënten heeft het onderzoek ingevuld. Dit betekent mogelijk dat bepaalde groepen patiënten hun mening niet hebben gegeven. Daarom meet het ziekenhuis de ervaring van onze patiënten ook op andere manieren, bijvoorbeeld via de rode en groene kaarten en het voeren van groepsgesprekken. Patiënten denken ook met ons mee via het Albert Schweitzer Patiëntenpanel.

Dit doen we goed:

Dit zijn de thema’s die patiënten erg belangrijk vinden én die een hoge tevredenheids-score hebben behaald:

1. Patiënten voelen zich veilig
2. De communicatie met artsen en verpleegkundigen verloopt goed
3. Er is aandacht voor de uitleg over de behandeling
4. De pijn wordt goed onder controle gehouden
5. Het ziekenhuis is goed bereikbaar.

Dit kan beter:

Dit zijn de thema’s die patiënten erg belangrijk vinden, maar een lage tevredenheids-score hebben behaald.

1. De kamer en het verblijf
2. De informatie bij ontslag
3. Uitleg over medicijnen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis werkt aan de verbetering van deze punten. De opnameafdelingen worden gerenoveerd en de informatie bij ontslag wordt verbeterd. Daarnaast krijgen patiënten steeds vaker een extra gesprek met een apothekersassistente over de uitleg van medicijnen.