Patiëntervaringsonderzoek

Jaarlijks onderzoek

In de maand mei doen we jaarlijks een groot onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten. Wij gebruiken hiervoor de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). De Patiënten Federatie Nederland steunt ons hierbij. Daarnaast is Stichting Miletus (samenwerkingsverband van zorgverzekeraars) betrokken bij het onderzoek. De CQI-Z helpt om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen door de ogen van de patiënt. We vergelijken de uitkomsten met andere (topklinische) ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de CQI-Z. Zo kunnen we van elkaar leren.

Mediquest

Onderzoeksbureau Mediquest voert het onderzoek uit. Wij selecteren een willekeurige groep patiënten die op de polikliniek en/of verpleegafdeling zijn geweest. Mediquest stuurt deze patiënten een brief met de vraag of zij mee willen doen met het onderzoek. Het onderzoek is anoniem. Mediquest heeft geen inzage in uw patiëntendossier.

Vertrouwelijk en anoniem

De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven. Als u bent geselecteerd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u een (unieke) inlogcode waarmee u thuis op de computer een vragenlijst kunt invullen. Via Internet verstuurt u de antwoorden naar Mediquest. De resultaten worden door Mediquest anoniem doorgestuurd aan het ziekenhuis.

Bezwaar

Wilt u niet meedoen aan het onderzoek en geen brief ontvangen? Belt u dan naar Marjan van Maurik, projectleider van dit onderzoek, via (078) 654 52 24. Bezwaar aangeven per mail kan ook, via patiëntenervaring@asz.nl. Vermeld in uw mail uw naam, geboortedatum en het specialisme waar u onder behandeling bent. Wij geven uw gegevens dan niet door aan Mediquest.