Patiëntenpanel

Voelt u zich betrokken bij ons ziekenhuis en wilt u graag meedenken over nieuwe ontwikkelingen? Dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden van het Albert Schweitzer Patiëntenpanel. Om de behoeften, wensen en ideeën van zoveel mogelijk patiënten te horen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden die graag willen participeren in het panel.

Wilt u zich aanmelden voor het patiëntenpanel?

Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van het inschrijfformulier.
Op dit formulier worden een aantal vragen gesteld over uw persoonlijke situatie. Deze informatie gebruiken wij enkel en alleen voor panelonderzoek. We zullen de informatie dan ook gebruiken om u vragen te stellen die voor uw situatie van toepassing zijn. 

Als lid van het panel wordt u een aantal keer per jaar benaderd of u mee wilt doen aan een online onderzoek, meedenken in een verdiepingssessie of meewerken aan een nieuw initiatief. Per keer kunt u besluiten of u wilt deelnemen of niet, want deelname is vrijblijvend. Ook krijgt u een aantal keer per jaar een terugkoppeling van de resultaten van de verschillende onderzoeken en initiatieven.

De resultaten uit het patiëntenpanel worden gedeeld met de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van ons ziekenhuis en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor een grote groep patiënten van belang zijn.

Heeft u vragen over het Albert Schweitzer Patiëntenpanel? U kunt uw vraag stellen aan ons team Patiëntenpanel via patientenpanel@asz.nl

Voorbeelden van panelonderzoek

  • Online vragenlijst over wensen t.a.v. nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD)
  • Online vragenlijst over de beleving van de bezoektijden
  • Co-creatiesessie over de inrichting van het Centrum voor Longkanker
  • Adviseren over nieuwe Patiënt Informatie Map (PIM)
  • Online beoordelen van de aantrekkelijkheid en duidelijkheid van onze communicatie(middelen)
  • Uw ervaringsverhaal delen in onze communicatiemiddelen
  • Deelnemen aan een fotoshoot of instructiefilmpje
     

Wilt u zich afmelden voor het Patiëntenpanel? 
Neem dan contact op met het team Patiëntenpanel via patiëntenpanel@asz.nl.