Belangrijke informatie voor bezoek

Bezoekregels

  • U kunt bij de receptie van de locaties Dordwijk en Zwijndrecht vragen op welke kamer u de patiënt kunt vinden die u komt bezoeken. 
  • Per patiënt mogen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn. 
  • De geregistreerde contactpersoon van de patiënt kan het bezoek op elkaar afstemmen.
  • Komt u op bezoek en zijn er al 2 bezoekers aanwezig? Dan kunt u even wachten bij de zitjes in de gang bij de liften of in de koffiecorner in de centrale hal, totdat het eerdere bezoek is vertrokken.
  • Als het mogelijk is, mag de patiënt zijn of haar bezoek ook ontvangen in koffiecorner in de centrale hal.
  • De geregistreerde contactpersoon is welkom van 10.00 tot 13.00 uur en tijdens de reguliere bezoektijden.
  • Zorgverleners kunnen bezoek vragen om de patiëntenkamer tijdelijk te verlaten. Bijvoorbeeld als één van de patiënten op de kamer verzorgd moet worden. U kunt dan even wachten bij de zitjes in de ruimte bij de liften, of in de koffiecorner in de centrale hal.
  • Potgrond van planten kunnen infecties overbrengen. Neem daarom geen planten voor de patiënt mee.