Eigen risico

Iedere volwassene heeft een wettelijk eigen risico voor zorg die door het ziekenhuis gegeven wordt. Voor 2015 is dat  € 375,- en voor 2016 is dat € 385,-. Daarnaast kunt u nog kiezen voor een vrijwillig extra risico.

Hier vindt u een voorbeeld van een ziekenhuisbezoek en het betalen van het eigen risico.
 

Welke zorg valt onder uw eigen risico?
De meeste onderzoeken en behandelingen die in het ziekenhuis bij volwassenen worden gedaan, vallen onder uw eigen risico. Iedere volwassene heeft een wettelijk eigen risico voor zorg die door het ziekenhuis gegeven wordt. Voor 2015 is dat € 375,- en voor 2016 is dat € 385,-. Heeft u daarnaast nog voor een vrijwillig extra risico gekozen? Dan moet u ook dat eerst gebruikt hebben voordat de rest van uw behandelingen wordt vergoedt.
Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.

Spoedeisende hulp
Ook een bezoek aan de Spoedeisende hulp valt onder uw eigen risico. Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost valt niet onder uw eigen risico. Is uw aandoening niet levensbedreigend? Ga dan eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost.

Welke zorg valt niet onder uw eigen risico?
Voor onderstaande zorg heeft u geen eigen risico:

  • Zorg door de huisarts of huisartsenpost
  • Zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Bruikleenartikelen
  • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker). Uitstrijkjes van bevolkingsonderzoek uitgevoerd door de gynaecoloog vallen wel onder uw eigen risico.
  • De griepprik voor risicogroepen
  • Preventieve ketenzorg (bijvoorbeeld diabetes behandelingen)
  • Zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt