Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Afsluitregels DBC

Algemene afsluitregels

De algemeen geldende afsluitregels van een subtraject met een zorgtype 11 of 21 vindt op de hierna beschreven momenten plaats.

1. Bij een klinisch subtraject met zorgtype 11 en 21:

  • Op de 42e dag na ontslagdatum (De ontslagdatum is de datum dat de laatste verpleegdag of IC-behandeldag binnen het subtraject is geregistreerd)
  • Wanneer binnen deze 42-dagen periode na (de laatste) ontslagdatum nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt, dan wordt toch afgesloten op de 42e dag na ontslag uit de kliniek;
  • Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.

2. Bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen (er is een tabel waarin is gedefinieerd welke zorgactiviteiten in het kader van de registratieregels als operatieve ingrepen worden beschouwd), met Zorgtype 11 en 21:

  • Op de 42e dag na de datum waarop de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden (Gerekend vanaf de 1e dag na de laatste operatieve ingreep)
  • Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep ondergaat dan wordt afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep.

3. Bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:

  • met Zorgtype 11: op de 90e dag na de opening van het subtraject (Gerekend vanaf de openingsdatum van het subtraject )
  • met Zorgtype 21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.

4. Op de 120e dag indien het subtraject na 120 dagen nog openstaat. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

5. Wanneer de patiënt is overleden mogen het zorgtraject en het subtraject direct worden afgesloten.

Naast de algemene afsluitregels bestaan er nog tal van uitzonderingen op de afsluitregels. Voor deze uitzonderingsregels wordt verwezen naar het Registratieaddendum (20160101 Registratieaddendum v20151119) uitgegeven door de NZA.

Naar boven