Wat kost een behandeling?

Diagnose behandel Combinatie (DBC)
Het ziekenhuis declareert via een zogenaamde diagnose behandel combinatie (DBC). Dit bestaat uit zorgtrajecten en subtrajecten. Per zorgvraag is er sprake van ƩƩn zorgtraject. Het zorgtraject blijft over de gehele behandelperiode actief en wordt pas afgesloten als de behandeling is afgelopen of bij overlijden van een patiƫnt.

Een zorgtraject bestaat vervolgens uit Ć©Ć©n of meerdere (aansluitende) subtrajecten. Een subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject, waarover het ziekenhuis de geleverde zorg mag declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt deze perioden (zie document 'algemene afsluitregels').

De DBC start op het moment dat u uw eerste afspraak bij de specialist heeft. Het is dus belangrijk om vĆ³Ć³r die afspraak bij uw zorgverzekeraar te informeren wat u eventueel zelf moet betalen voor deze behandeling. Uw eigen risico geldt dan ook in het jaar waarin de DBC is gestart. Als bijvoorbeeld uw arts u, tijdens uw eerste afspraak in november 2016, een operatie adviseert en deze operatie wordt in januari 2017 uitgevoerd, dan valt dit onder uw eigen risico van 2016, omdat de DBC in 2016 geopend is. Als u echter pas in mei 2017 geopereerd wordt, is er een ā€˜vervolg-DBCā€™ geopend en hebben de kosten van de operatie invloed op uw eigen risico van 2017.

Hier kunt u het document 'Voorbeeld ziekenhuisbezoek in 2017' downloaden.Ā 

Tarieven
Wat een onderzoek of behandeling kost is afhankelijk van de prijsafspraken die het ziekenhuis met uw zorgverzekeraar heeft kunnen maken. Dit kan per jaar, maar ook per zorgverzekeraar verschillen.
De prijs van een DBC is altijd een gemiddelde prijs. De prijs wordt bepaald door de gemiddelde kosten van het hele zorgtraject. De ene patiĆ«nt heeft misschien een extra onderzoek of behandeling nodig, de andere patiĆ«nt misschien eentje minder, maar voor de totaalprijs maakt dat niet uit. Ā 
Tarieven kunnen dus per zorgverzekeraar verschillen. Daarnaast zijn er ook nog passantentarieven. Dit is de prijs die u betaalt als u niet verzekerd bent.Ā 

U vindt deze tarieven hieronder.

> Passantentarieven 2019

>Ā Passantentarieven 2018

>Ā Passantentarieven Dure Geneesmiddelen (DGM) 2018

Contact

Ā Ā Ā Ā 

Bereikbaarheid per locatie:
Dordwijk
Sliedrecht
Zwijndrecht
GOED Ridderkerk

Lees verder