Kerngegevens

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in kerngegevens: 

Jaar
2012
2011
2010
2009
2008
Productie
Dagopnamen
45.972
44.126
39.523
37.280
35.813
Klinische opnamen
33.267
32.346
31.681
29.752
28.290
Verpleegdagen
175.184
175.324
172.287
176.189
183.644
Eerste polibezoeken
201.383
205.616
200.747
198.755
196.196
Gemiddelde verpleegduur
5,3
5,4
5,4
5,9
6,5
Percentage dagverplegingen/totaal (dag) opnamen
58,0
57,7
55,5
55,6
55,9
Adherentie
Polikliniek
295.638
296.793
295.745
298.330
297.784
Kliniek + Dagbehandeling
285.508
283.739
286.177
284.259
283.412
Exploitatie (x euro miljoen)
Totale opbrengsten ziekenhuis
284.5
269.5
269
237
223
Resultaat
4,6
4,5
7
2,8
-1,5
Eigen vermogen
35,6
30,9
26,5
19,5
16,6
Solvabiliteit (volgens WfZ)
12,5%
11,5%
9,90%
8,20%
7,50%
Personeel
Aantal specialisten (poortartsen)
250
243
228
221
211
Werknemers in fte (jaargemiddelde)
2.661
2.628
2.552
2.520
2.558
Gemiddelde loonkosten per fte (in euro)
56.800
56.400
56.700
52.900
51.000
Ziekteverzuim percentage (excl. gravida)
4,1
5,3
5,2
5
5,5