Medirisk

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, ook in een ziekenhuis. Dat het in een ziekenhuis vaak om een zaak van leven of dood gaat, zet het maken van fouten wel in een ander daglicht. Het ziekenhuis probeert zoveel mogelijk risico’s te voorkomen en krijgt daarbij hulp van aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk.

Onzorgvuldig medisch handelen kan leiden tot claims van patiënten of nabestaanden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verkeerde diagnose, een verkeerde hoeveelheid medicatie of niet goed onderhouden medische apparatuur. Het ziekenhuis is daarvoor verzekerd bij MediRisk. Voor MediRisk, het ziekenhuis én niet in de laatste plaats de patiënt, is het van belang dat de kans op fouten zo klein mogelijk is. Daarom werken het Albert Schweitzer ziekenhuis en MediRisk actief samen om de kans op schade voor de patiënt zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie over MediRisk kunt u lezen op de website www.medirisk.nl