Certificaat Patiëntervaringen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft het 'Pluscertificaat Patiëntervaringen' van zorgverzekeraar Achmea ontvangen.

Achmea kent aan instellingen het Pluscertificaat Patiëntervaringen toe wanneer zij gebruik maken van de CQ-index, waarmee binnen de eigen instelling patiëntervaringen kunnen worden gemeten, vergeleken kunnen worden met andere instellingen en er verbeteringen worden aangebracht in de kwaliteit van zorg. Met de CQ-index worden verschillende aspecten van de geleverde zorg gemeten, zoals bejegening door artsen en verpleegkundigen, snelheid van de behandeling, voldoende pijnbestrijding en het ervaren resultaat van de behandeling.
 
Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen daarnaast ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid.
 
Inmiddels beschikken 19 ziekenhuizen in Nederland over het Pluscertificaat Patiëntervaringen van Achmea.