'Aangifte tegen oud-bestuurder wegens grensoverschrijdend gedrag'

5 maart 2022

Via de media heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis vernomen dat door een medewerkster van het ziekenhuis aangifte zou zijn gedaan wegens aanranding door een oud-bestuurder van het ziekenhuis in 2015. 

De huidige Raad van Bestuur werd er in november 2021 door de medewerkster van op de hoogte gebracht dat jaren eerder een ernstig geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben plaatsgevonden jegens haar, door de toenmalige bestuurder. Tot dat moment was dit in onze organisatie niet bekend.

Met de toenmalige bestuurder is er sinds lange tijd geen verbintenis meer op basis waarvan de huidige Raad van Bestuur met hem in gesprek zou kunnen gaan. Aan de betrokken medewerkster is vanzelfsprekend ondersteuning en advies over het mogelijke vervolgtraject aangeboden. Zij heeft naar nu blijkt aangifte bij de politie gedaan. Wij zullen, als de politie dat aan ons vraagt, vanzelfsprekend alle medewerking verlenen aan onderzoek.

In onze organisatie is geen plaats voor seksueel of anderszins grensoverschrijdend gedrag. Mede naar aanleiding van recente onthullingen in het land, werkt ook het Albert Schweitzer ziekenhuis momenteel aan extra bewustwording over een veilige werkomgeving voor iedereen. Hierin werken de Raad van Bestuur, het Medisch Specialisten Bestuur, de Ondernemingsraad, het Verpleegkundig Stafbestuur en de Cliëntenraad intensief samen.

Uit een recent werkbelevingsonderzoek is gebleken dat 1 procent van de medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in de afgelopen twaalf maanden weleens te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van een collega. Dit percentage is gelukkig beneden het gemiddelde van vergelijkbare ziekenhuizen. Er is ons veel aan gelegen om dit nog verder naar beneden te brengen.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2022Maart'Aangifte tegen oud-bestuurder wegens grensoverschrijdend gedrag'
Naar boven