Tijdens 'flashmobstudie' brengen we de behoefte aan palliatieve zorg in kaart

15 april 2021

Op vrijdag 16 april doen wij mee aan een landelijke 'flashmobstudie' in 55 ziekenhuizen, met als doel om te onderzoeken hoeveel patiënten opgenomen zijn die soms ongemerkt palliatieve zorg nodig hebben.

De laatste jaren zijn we in ons ziekenhuis veel meer aandacht gaan geven aan palliatieve zorg. Dat is zorg aan patiënten die niet meer kunnen genezen van hun ziekte. Het zijn bijvoorbeeld mensen met uitgezaaide vormen van kanker, ernstig hartfalen, ernstige longaandoeningen, ernstig neurologisch lijden en patiënten die zo oud en kwetsbaar zijn dat ze geen therapieën meer kunnen ondergaan. Ook zijn er patiënten die zelf besluiten om geen actieve behandeling meer te willen.

Levenskwaliteit
Voor deze groepen mensen streven we naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit in de laatste fase. Het betekent onder meer dat we veel oog hebben voor het verlichten van fysieke klachten zoals pijn en misselijkheid; dat we zorgen voor mentale bijstand; dat we met de patiënt en naasten duidelijke afspraken maken voor de tijd die komen gaat; dat we aanvullende zorg zoals hand- en voetmassages bieden; en dat we bekijken of en hoe de benodigde zorg kan worden ingepast in de thuissituatie. Palliatief betekent overigens niet per se dat de patiënt al heel spoedig zal komen te overlijden.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

De flashmobstudie wordt in ons ziekenhuis geleid door long- en palliatief verpleegkundige Naomi Vischer (rechts) en longarts Nathalie Gerritsen, tevens beiden lid van het Consultatief Palliatief Team.

Herkenning
We hebben een Consultatief Palliatief Team (CPT), dat door artsen en verpleegkundigen kan worden ingeroepen voor advies over welke zorg nodig en passend is als de palliatieve fase begint. Daarnaast zijn er twee verpleegkundigen speciaal geschoold in palliatieve zorg en nog eens drie in opleiding. Maar… waar het soms nog aan schort, is het herkennen van patiënten die palliatief zijn of die dat binnenkort worden. Dat gebeurt namelijk niet per se van de ene op de andere dag en het kan op elke afdeling een rol spelen. Vaak gaat de aandacht nog uit naar de actieve behandeling, terwijl onderdelen van de palliatieve fase al begonnen zijn.

Zorgbehoefte
Misschien liggen op een willekeurig moment wel meer patiënten in het ziekenhuis met een palliatieve zorgbehoefte dan we nu met z'n allen denken. Om hiervan een beter beeld te krijgen - zodat we alle patiënten die zorg kunnen gaan bieden - doen onze klinische verpleegafdelingen op vrijdag 16 april mee met een landelijke 'flashmobstudie'. Geen dansende flashmob, maar een uiterst serieus initiatief vanuit het UMCG (Groningen) waar wij als een van 55 ziekenhuizen aan deelnemen. De studie is bedoeld om in kaart te brengen hoeveel patiënten met een palliatieve zorgbehoefte op die dag om 8.00 uur opgenomen zijn op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen die meedoen.

Eén hoofdvraag
De flashmob (zo genoemd wegens het éénmalig opduiken, maar verder niet opvallend) vindt plaats op alle verpleegafdelingen behalve de IC, Dagbehandeling en Kinderafdeling. Het onderzoek wordt verricht door eigen verpleegkundigen, ondersteund door het CPT. De palliatieve zorgbehoefte van iedere patiënt wordt in kaart gebracht door de behandelend arts en de verpleegkundige van de patiënt één hoofdvraag te stellen. In die vraag ligt de gehele eventuele behoefte aan palliatieve zorg besloten, namelijk: ‘Zou het mij verbazen als deze patiënt in de komende twaalf maanden komt te overlijden?’ Het antwoord - dat niemand te horen krijgt, ook de patiënt niet - wordt ingevuld op een speciaal formulier waarop ook een aantal (niet naar de patiënt herleidbare) gegevens wordt verzameld over onder meer het medische specialisme, de leeftijd en onderliggende aandoeningen.

Bewustwording
Met de flashmob krijgen we naar verwachting inzicht in hoeveel patiënten met een mogelijke palliatieve zorgbehoefte opgenomen zijn en hoe deze groep gespreid is over de verschillende verpleegafdelingen. Daarmee kunnen we voor de toekomst meer bewustwording creëren onder zowel artsen als verpleegkundigen, over de behoefte aan palliatieve zorg op hun afdelingen. Met als doel dat die in de toekomst beter en gerichter gegeven kan worden aan iedereen die er behoefte aan heeft en er dus ook recht op heeft.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2021AprilTijdens 'flashmobstudie' brengen we de behoefte aan palliatieve zorg in kaart
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in