‘Nadenken over behandelgrenzen in coronatijd belangrijker dan ooit’

13 april 2021

Ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis, zoals beademen en reanimeren, kennen lang niet altijd een goede afloop. Artsen en patiënten doen er goed aan om tijdig het gesprek aan te gaan over de vraag waar de patiënt voor zichzelf de grens legt, op basis van goede en eerlijke informatie. De vernieuwde ‘Gesprekshulp Behandelgrenzen’ van PATIENT+ is een nuttig handvat bij dit gesprek. De patiënt kan de brochure ook zelf lezen en samen met naasten nadenken over zijn of haar wensen voor het geval intensieve zorg met een onzekere uitkomst plots nodig zou zijn.

De eerste editie van de gesprekshulp verscheen tijdens de eerste coronagolf, toen een (te) grote toestroom van patiënten naar de Intensive Care (IC) werd verwacht. De nu beschikbare geüpdatete versie is verbeterd, verduidelijkt en bevat actuelere data. PATIENT+ is een organisatie van medici die betere gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt nastreeft en daarvoor diverse hulpmiddelen uitgeeft.

Te snel beslist
Een van de drijvende krachten achter de eerste en ook achter de vernieuwde gesprekshulp is internist ouderengeneeskunde Marieke Meinardi van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Zij hamert al vele jaren op het belang van tijdig bespreken wat de oudere, veelal kwetsbare patiënt wil. “Te vaak worden ingrijpende beslissingen snel genomen, wanneer er eigenlijk geen tijd meer is om daar samen goed bij stil te staan”, aldus Meinardi. “Het kan dan gemakkelijk gebeuren dat een patiënt overlijdt op de IC, zonder dat er tijd is geweest voor een afscheid van naasten. Bij een andere keuze had de laatste levensfase wellicht veel meer kwaliteit gehad. Dit vraagt om bewustzijn bij artsen en om eerlijke informatie voor de patiënt.”

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis, zoals beademd worden op de IC, kennen lang niet altijd een goede afloop.

Scherper inzicht
In deze coronatijd is dat belangrijker en actueler dan ooit, stelt Meinardi. “De  eerste versie van de gesprekshulp werd tijdens de coronamaanden in het voorjaar van 2020 heel goed ontvangen. Maar we zagen ook nog kansen voor verbetering. In samenwerking met internist-intensivist Arend Jan Meinders uit het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein is de informatie rondom overlevings- en genezingskansen aangepast, op basis van getallen uit de Nederlandse IC-registratie. Leeftijd blijkt hierbij een belangrijke factor, die nog scherper inzicht geeft in de verwachtingen bij een IC-opname.” Ook is de nieuwe gesprekshulp toegankelijker gemaakt voor minder geoefende lezers.

Brede inzet
Ouderenorganisatie ANBO is enthousiast over de nieuwe editie en ondersteunt een voorgenomen subsidieaanvraag, waarmee hopelijk een zo breed mogelijke inzet van het hulpmiddel mogelijk wordt. Woordvoerder Atie Schipaanboord: “ANBO vindt het belangrijk dat kwetsbare patiënten in een vroeg stadium het gesprek met hun huisarts kunnen aangaan over hun laatste levensfase. Hier horen ook afwegingen bij over wel of geen IC-opname. Deze gesprekshulp biedt daarvoor mooie handvatten. Wij hopen dat de brochure breed verspreid en gebruikt gaat worden.”

Rol van de huisarts
De focus in de gesprekshulp ligt op een IC-opname, op beademen en op reanimeren en ook op het eventueel bewust niet kiezen voor deze (be)handelingen. Meinardi: “Het gaat dus primair om ziekenhuiszorg. Maar juist vóórdat de patiënt in het ziekenhuis belandt, is een gesprek hierover misschien wel het meest zinvol. Wij denken dat huisartsen, die een dergelijk gesprek vaak het beste kunnen voeren omdat zij de patiënt langer en beter kennen, veel baat kunnen hebben bij de gesprekshulp. De globale wensen en afspraken met de patiënt kunnen door de huisarts bij een overdracht worden meegegeven en de behandelaar in het ziekenhuis kan teruggrijpen op een eerder gesprek.”

Elke zorginstelling kan de gedrukte variant gratis aanvragen bij PATIENT+. De gesprekshulp online raadplegen kan hier.

Internist ouderengeneeskunde Marieke Meinardi.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2021April‘Nadenken over behandelgrenzen in coronatijd belangrijker dan ooit’
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in