Verpleegkundige beroepsgroep verstevigt positie in Albert Schweitzer ziekenhuis

19 maart 2021

Bijna tien jaar na de officiële installatie van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) in het Albert Schweitzer ziekenhuis, zet de verpleegkundige beroepsgroep een volgende stap.

De VAR zal zich dit jaar doorontwikkelen tot een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). “We worden als verpleegkundigen momenteel heel serieus genomen in de organisatie en kunnen veel invloed uitoefenen op het ziekenhuisbeleid”, aldus het dagelijks bestuur van de VAR. “Wat we opgebouwd hebben, willen we borgen voor de toekomst.”

'In the picture'
De ontwikkeling naar VSB zal van de VAR een meer geformaliseerd adviesorgaan maken met beter afgebakende rechten en verantwoordelijkheden. Duidelijker wordt vastgelegd wanneer en hoe de Raad van Bestuur het VSB mag of moet raadplegen. Momenteel verloopt dat allemaal wat informeler. “En dat gaat tot dusverre prima”, aldus VAR-voorzitter Mariëtte Grootenboer. “Met de huidige Raad van Bestuur is het contact positief en intensief, wij staan goed ‘in the picture’. Dat zou echter kunnen veranderen als er een nieuw VAR-bestuur of een nieuwe Raad van Bestuur aantreedt. Onze huidige positie en de mate van inspraak van verpleegkundigen moeten ook dan geborgd zijn.”

Gevraagd en ongevraagd advies
De VAR werd in 2011, na de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, het derde orgaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis dat de directie gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Het idee erachter is dat verpleegkundigen – de grootste beroepsgroep in het ziekenhuis – veel praktische kennis bezitten van zorgprocessen en daardoor een belangrijke eigen kijk hebben op beleidsvoornemens. “In het verleden werden verpleegkundigen nogal eens geconfronteerd met besluiten over werkwijzen waarvan wij meteen al konden vertellen dat ze niet optimaal waren”, zegt Mariëtte. “Dat is duidelijk veranderd. Verpleegkundigen oefenen nu invloed uit via onder meer kwaliteitsgroepen over tal van zorgthema’s zoals Voeding, Medicatie, Infectie en Protocollen. Daarnaast worden we betrokken bij de beleidstrajecten die gevolgen hebben voor verpleegkundigen, zoals op dit moment de strategievorming van het ziekenhuis voor de komende vier jaar. In samenspraak met een grote groep verpleegkundigen heeft de VAR een heldere visie geformuleerd op onze beroepsuitoefening en beroepsontwikkeling. Die visie staat centraal in onze keuzes en ons handelen.”

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Het dagelijks bestuur van de VAR: v.l.n.r Ingrid Steenis, Jarno van Breenen en Mariëtte Grootenboer.

Zelfverzekerder en ambitieuzer
Ook individuele verpleegkundigen zijn in de afgelopen tien jaar sterk veranderd en ook dát rechtvaardigt de stevigere positie van een VSB, vult vice-voorzitter Jarno van Breenen aan. “Verpleegkundigen pakken tegenwoordig meer en makkelijker verantwoordelijkheid en tonen leiderschap. Ze zijn zelfverzekerder en ambitieuzer en willen gehoord worden, omdat ze weten dat ze vol goede ideeën zitten waarmee ze hun vak en daarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg naar een hoger niveau kunnen tillen. Daardoor wordt uiteindelijk ons hele ziekenhuis aantrekkelijker voor ambitieuze en enthousiaste verpleegkundigen. Zij weten dat ze hier volop ruimte krijgen voor scholing, onderzoek en innovatie. Nu wij als beroepsgroep steeds verder professionaliseren, hoort daar naar ons idee bij dat we steeds meer zelfregie kunnen voeren en structureel een ingang hebben bij het bestuur, zoals medisch specialisten die ook hebben. Een VSB past daar goed bij.”

Sparringpartner bestendigen
De komende tijd werken de VAR en de Raad van Bestuur samen toe naar een reglement waarin de nieuwe status van het verpleegkundigenorgaan wordt vastgelegd met de bijbehorende werkafspraken. Ook de Raad van Bestuur is verheugd over de versteviging van de positie van de beroepsgroep. “We hebben nu een uitstekende VAR: proactief, altijd meedenkend, met frisse ideeën en goede contacten met de achterban”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Op het eerste oog is er dus geen reden om de VAR om te vormen tot een VSB. Toch vindt de Raad van Bestuur het belangrijk om deze stevige sparringpartner te bestendigen in ons ziekenhuis. De VAR moet niet afhankelijk zijn van enthousiaste personen, maar ook een meer formele gesprekspartner zijn. Het moet voor het bestuur een automatisme zijn om ‘de verpleegkundige’ te betrekken bij het beleid van het ziekenhuis in alle facetten. En andersom: als je die officiële gesprekspartner bent, dan brengt dat ook verplichtingen met zich mee. Een VSB zal zich móeten bemoeien met de toekomst en de strategie van het ziekenhuis en daar iets van vinden. Ik heb daar voor nu en voor de toekomst echt alle vertrouwen in. Wij wensen de beroepsgroep veel succes bij deze belangrijke volgende stap.”

Successen

Het Dagelijks Bestuur van de (nu nog) VAR illustreert de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep aan de hand van enkele voorbeelden die mede door de VAR zijn geïnitieerd:

  • De kwaliteitsgroepen ontwikkelen zich steeds verder en laten mooie resultaten en samenwerking zien binnen de kliniek, wat leidt tot het verbeteren van zorg.
  • Functiedifferentiatie is een beladen begrip onder verpleegkundigen. Onder het motto ‘niets over jullie zonder jullie’ is het project ‘De verpleegkundige ontwikkelpaden’ in samenwerking met de VAR ontwikkeld. Dit bestaat uit zes bijeenkomsten waarin met verpleegkundigen van alle afdelingen wordt nagedacht over de vraag hoe functiedifferentiatie binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis kan worden vormgegeven op een manier die bij ons past.
  • Bij adviesaanvragen gaat de VAR nu actief in gesprek met de betrokken verpleegkundigen om een realistisch beeld te vormen over het voorliggende onderwerp, zodat de VAR een goed onderbouwd en gedragen advies kan geven.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2021MaartVerpleegkundige beroepsgroep verstevigt positie in Albert Schweitzer ziekenhuis
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in