Hartonderzoek bij kinderen kan nu ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis

5 oktober 2021

Kinderen met verschijnselen die kunnen duiden op een aandoening aan het hart, kunnen vanaf nu ook terecht in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Kinderarts Onno Graafland is opgeleid tot zogeheten kinderarts-Cardex. Dit betekent dat hij specifieke kennis heeft van hartafwijkingen bij kinderen en dat hij deze kan opsporen met behulp van onder meer een hartecho. Dit gebeurt op de laagdrempelige locatie Sliedrecht.

Kindercardiologie is een vakgebied dat alleen wordt beoefend in academische ziekenhuizen. “Iedereen uit onze regio jonger dan 18 jaar moest voor een hartonderzoek tot voor kort dan ook naar het Erasmus MC”, vertelt Graafland. Maar de laatste jaren stimuleren universiteitsziekenhuizen zelf de ontwikkeling dat kinderartsen in de regio gaan fungeren als voorportaal. Zo blijft de kindercardiologie makkelijk en snel bereikbaar voor iedereen. Graafland: “Ook wij hebben daar gehoor aan gegeven en ik heb die boeiende taak op me genomen. Dankzij de Cardex-opleiding kan ik bij kinderen een eerste consult verrichten en onderzoek doen. Alles gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met het Erasmus MC. Zodra er maar een beetje aanleiding is of twijfel, verwijs ik alsnog door.”

Ruisje
De jonge patiënten die bij Graafland komen, hebben bijvoorbeeld een ruisje bij het hart dat is vastgesteld door de huisarts of het consultatiebureau. Ook kan er sprake zijn van hartkloppingen, onverklaard flauwvallen of pijn op de borst. “In de meeste gevallen is er gelukkig niets aan de hand en gaat het erom dat we een cardiologische oorzaak uitsluiten”, aldus Graafland. “Daarvoor hoeven kinderen en hun ouders nu niet meer de reis te maken naar het grote medische centrum in Rotterdam. Als je hebt gehoord dat er misschien iets met het hart van je kind aan de hand is, dan is dat meteen heel beladen, ook als het alleen uit voorzorg is.” Het behandelen van een eventuele hartaandoening bij een kind kan in sommige gevallen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, echter niet als het gaat om operatieve ingrepen. Wel kan Graafland controles en nazorg verrichten bij kinderen die een ingreep hebben ondergaan in het Erasmus MC.

Sliedrecht
Op de overzichtelijke locatie Sliedrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis houdt Graafland voorlopig het kindercardiologische spreekuur op vrijdag. “Hier kunnen wij makkelijk medegebruik maken van de onderzoeksapparatuur van de cardiologen. Op termijn hopen we dat ook in Dordrecht te kunnen doen.” De hartecho is het belangrijkste onderzoek waarmee het functioneren van het hart in detail kan worden bekeken en afwijkingen kunnen worden geconstateerd. Maar het pakket is breder: ook ECG-onderzoeken bij kinderen zijn mogelijk, evenals 24-uursregistraties (de zogeheten Holtertest) en het beoordelen van hartfilmpjes. Drie polikliniekassistentes van Kindergeneeskunde zijn gelijktijdig met Graafland extra opgeleid om ondersteunende cardiologische taken te verrichten. Een bezoek aan het kindercardiologisch spreekuur in het Albert Schweitzer ziekenhuis kan alleen plaatsvinden na een verwijzing door de huisarts, het consultatiebureau of een andere arts in het ziekenhuis.

Kinderarts-Cardex Onno Graafland maakt op de locatie Sliedrecht een hartecho bij een 7-jarig meisje.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2021OktoberHartonderzoek bij kinderen kan nu ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis
Naar boven