Personeel en directie boos op gemeente over 'explosie' parkeertarief

18 juni 2020

Personeel en directie van ons ziekenhuis zijn boos over de voorgenomen enorme tariefsverhoging voor het personeelsparkeren bij de locatie Dordwijk na bebouwing van de Middenzone. Niet alleen over de verviervoudiging van het tarief is er verontwaardiging, maar ook over de wijze waarop de gemeente het ziekenhuis de afgelopen anderhalf jaar aan de zijlijn heeft gehouden bij de totstandkoming van de plannen.

In onderstaande video legt bestuursvoorzitter Peter van der Meer uit wat hij hierover op 17 juni heeft verteld aan leden van de gemeenteraadscommissie Grote Projecten. Op 8 juli praat de commissie hierover verder. Onder het filmpje is de gehele toespraak van Van der Meer aan de commissie te lezen, evenals de bijdrage van onze Ondernemingsraad.
 


 

Tekst inspreken Raad van Bestuur

Geachte leden van de raadscommissie,

Dank voor de mogelijkheid om u toe te spreken. Ik ben Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Graag neem ik u beknopt mee in mijn gevoel, en in de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar, rondom de invulling van de Middenzone.

Om met het gevoel te beginnen. Ik ben niet van de 'grote woorden', maar ik zeg u uit de grond van mijn hart dat wij ons eerst gepasseerd, daarna genegeerd en uiteindelijk geschoffeerd voelen, door hoe er met ons belang is omgegaan.

Ik heb het specifiek over het voornemen om de parkeertarieven voor abonnementhouders – dus ons personeel – bijna te verviervoudigen, tot een kostenpost van circa 1000 euro per jaar voor een fulltime medewerker. Op de tariefsverhoging voor patiënten zal de Cliëntenraad nog nader ingaan.

Wij zijn blij met een fraaie invulling van de Middenzone. We gingen de besprekingen met de gemeente daarover, eind 2018, dan ook positief in. Ons werd toen gevraagd om een parkeervisie te formuleren, in de aanloop naar de aanbesteding. Wij hebben een doorwrochte notitie aangeleverd.

We gaven aan dat wij een bescheiden stijging van de kosten voor medewerkers acceptabel vinden, op voorwaarde dat de kwaliteit flink zou stijgen. We legden ook uit dat veel medewerkers – wegens wonen op afstand, slechte OV-verbindingen en onregelmatige diensten – geen alternatief hebben voor de auto. Alléén die ene keer is naar onze mening gevraagd – en er is, voor zover wij weten, niets mee gedaan.

In juni 2019 verscheen op de website van de gemeente plots een overzicht van toekomstige parkeertarieven. Tijdens diverse voortgangsbesprekingen was dit stuk niet aan de orde geweest. Voor het eerst zagen wij de gewraakte 4 euro per werkdag, niet onderbouwd. De onrust onder ons personeel was meteen groot. Deze stijging zou ontwrichtend uitwerken op de huishoudens van honderden medewerkers én op de aantrekkelijkheid van het werken in ons ziekenhuis, in een nijpende arbeidsmarkt.

Wij vroegen met spoed om een nieuw gesprek, dat kwam er in juli. De programmamanager verzekerde ons dat het overzicht alleen maar ‘richtinggevend’ was voor marktpartijen en zeker niks definitiefs. Er zou nog volop dialoog met belanghebbenden komen. Dit maakte onze zorg groter. Wij hebben op 15 juli het College van B&W per brief verzocht het lijstje niet te delen met marktpartijen, uit vrees dat het meteen onomkeerbaar zou zijn. Antwoord kregen we niet.

Op ons aandringen kwam het op 5 september alsnog tot een gesprek, met onder anderen twee wethouders. Toen bleek dat het stuk al was meegestuurd met de documentatie voor ontwikkelaars. Opnieuw werd gesteld dat niets definitief was. Wij waren er niet gerust op en schreven op 16 september alle raadsfracties aan. Schriftelijke vragen aan B&W die hieruit volgden, van de VSP en de SP, brachten geen opheldering.

Wethouder Sleeking heeft mij op 5 september optimale transparantie beloofd in het verdere traject. Daarop vertrouwend, hebben wij afgewacht. Maar het bleef stil. Totdat wij op 28 mei jongstleden – gelijktijdig met de media – te horen kregen wie de ontwikkelaar van de Middenzone werd, namelijk Ballast Nedam. Op 3 juni vertelde de programmamanager ons dat Ballast Nedam zich, en ik citeer nu: “precies had geconformeerd aan de gemeentelijke kaders over de parkeertarieven”. Op dezelfde dag noemde burgemeester Kolff dit per twitter “een politieke keuze”.

Een politieke keuze wordt mijns inziens gekenmerkt door debat, inspraak, verantwoording en transparantie. Niets daarvan hebben wij gezien. Waar wij voor waarschuwden is werkelijkheid geworden. Wij zijn aan de zijlijn gehouden en onjuist geïnformeerd. Ballast Nedam zelf vertelde ons op 8 juni dat het zich móest houden aan het aangereikte kader.

De laatste bij wie wij nu vragen om hulp, bent u als gemeenteraad, de baas van de gemeente. Zojuist zei ik u dat deze tariefstijging ontwrichtend is voor huishoudens van medewerkers én voor onze arbeidsmarktpositie. Evenzeer is het een klap in het gezicht van professionals die recent als coronahelden werden geprezen. Last but not least is de verhoging in strijd met de contractuele afspraken die wij in het verleden met de gemeente hebben gemaakt. Die zijn niet eens ter tafel gekomen. Wij gaan ervan uit dat u, met ons, vindt dat ze gerespecteerd moeten worden.

Ik vraag u met klem om alles binnen uw vermogen te doen om de tariefstijging niet in deze omvang te laten plaatsvinden. De ontwikkelovereenkomst tussen Ballast Nedam en de gemeente is nog niet gereed. Wij mogen dan geen invloed meer hebben, maar u nog wel.

Zelfs het aantal voorgenomen woningen kon recent nog stijgen van 500 naar 720. Het is moeilijk voor te stellen dat het parkeertarief dan twaalf maanden geleden al onherroepelijk vast moest staan.

Ik reken op u. Dank u wel. 

Tekst inspreken Ondernemingsraad

Beste raadsleden,

Mijn naam is Manuel Langendoen en ik ben voorzitter van de Ondernemingsraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hartelijk dank dat ik u namens de OR mag toespreken.

Ik ken u niet persoonlijk, maar ik ga een poging doen om u persoonlijk aan te spreken; mede omdat ik denk dat we als mens dichter bij elkaar staan dan je denkt. U heeft ervoor gekozen om u verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad, om de stad met de inwoners van Dordrecht te vertegenwoordigen. Dat heeft u waarschijnlijk mede gedaan uit trots.

Trots op uw stad, met alles wat die te bieden heeft. Zo ook een prachtig topklinisch ziekenhuis met medewerkers die ook weer trots zijn om daar te werken, in het belang van diezelfde inwoners. Vanuit die trots heeft u misschien tijdens de piek van de coronacrisis ook staan klappen om uw respect te tonen aan de harde werkers in de zorg. Een paar weken later krijgen we van de gemeente helaas een klap in ons gezicht, met het parkeerbeleid bij ons ziekenhuis.

Ik wil u vragen om eens te denken aan pakweg een medewerker Logistiek, die hard moet werken voor 25.000 euro per jaar. Hij of zij levert 1.000 euro in aan parkeren en verliest hiermee de cao-eindejaarsuitkering.

Denk aan de ICT-medewerker die speciaal voor ons ziekenhuis heeft gekozen, omdat hij of zij een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Hij of zij denkt nu aan die laptop, de bonussen en de auto van de zaak, die er in het bedrijfsleven bij zouden hebben gehoord, maar bij ons niet. In plaats daarvan: een spreekwoordelijke jaarlijkse boete van 1.000 euro.

Of denk aan de pas afgestudeerde verpleegkundige die komt solliciteren in ons ziekenhuis. Zij of hij krijgt bij het sollicitatiegesprek te horen hoe goed het ziekenhuis is en hoe fijn de collega’s, maar dat er wel moet worden gekozen tussen 1.000 euro per jaar inleveren, of na een late dienst nog door de nacht naar Oud-Alblas, Strijen of Heerjansdam fietsen.

Kortom, het is niet alleen een zakelijke beslissing die de gemeente neemt om het parkeertarief voor abonnementhouders met 300 procent te verhogen. Het raakt alle medewerkers van ons ziekenhuis persoonlijk. Dat blijkt ook uit de vele appjes, mailberichten, reacties op social media en persoonlijke gesprekken die wij als OR hebben gevoerd met onze oprecht bezorgde achterban.

Daarom wil ik vanavond niet alleen een beroep doen op u als trots raadslid en inwoner van deze prachtige stad om uw parels zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis te koesteren. Ik wil ook een beroep doen op u als mens, als persoon die het niet over zijn of haar hart kan verkrijgen om zorgverleners dik te laten betalen om de beste zorg te mogen geven aan patiënten. Het zijn dezelfde mensen die ook klaarstaan voor u en uw dierbaren als u hulp nodig heeft, maar die thuis de eindjes weer wat moeilijker aan elkaar geknoopt krijgen, omdat het parkeren een gat in de begroting slaat.

Ik vraag u daarom dringend om niet alleen met uw verstand, maar ook met uw hart te kijken naar deze beslissing en zo ook dichter bij het motto van ons, maar ook van uw ziekenhuis te komen: ‘Met Hoofd. Hart en Ziel’.

Dank u wel voor uw aandacht.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2020JuniPersoneel en directie boos op gemeente over 'explosie' parkeertarief
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in