Corona: bekijk onze maatregelen

Elf ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland geven elkaar inzage in hun drukte

24 februari 2020

Alle ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland kunnen uiterlijk in maart 2021 via een live-dashboard elkaars drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) in de gaten houden.

Ze kunnen ook zien hoeveel opnamebedden er bij de collega-ziekenhuizen vrij zijn. Deze werkwijze is een veelbelovend middel tegen de ‘zorginfarcten’ die nu regelmatig ontstaan wanneer één of meer ziekenhuizen te veel acute patiënten ineens krijgen.

Spreiding
De applicatie 2TWNTY4 (‘Two-Twentyfour’) is al, of wordt binnenkort, geïnstalleerd in elf ziekenhuizen. Ook drie ambulancediensten en meldkamers kunnen meekijken op het dashboard. 2TWNTY4 kan zelfs voorspellen hoeveel patiënten er over twee uur zullen zijn op elke aangesloten SEH. Deze kennis kan een enorme verbetering opleveren voor de spreiding van patiënten over de beschikbare capaciteit in een groot gebied. Als eerste zijn het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis aangesloten. De andere ziekenhuizen volgen één voor één. Bij elke nieuwe deelnemer wordt het effect groter.


SEH-arts Annemarie van der Velden en applicatiemanager Wim de Graaf bij het 2TWNTY4-dashboard: ‘Iedereen ziet elkaars drukte en capaciteit realtime’.

Deuren sluiten
De media staan al jaren bol van een groot probleem waar veel ziekenhuizen soms meerdere keren per week tegenaan lopen: als er veel patiënten ineens op de SEH komen en op de opnameafdelingen zijn weinig bedden vrij, dan stopt op zeker moment de doorstroming en moet de SEH noodgedwongen de deuren voor een aantal uren sluiten. Ambulances moeten dan het ‘teveel’ aan patiënten naar elders brengen. “Dat kunnen we in de toekomst waarschijnlijk gemakkelijker voorkomen, door patiënten eerder richting collega-ziekenhuizen te gaan sturen die nog wel capaciteit hebben”, zegt Annemarie van der Velden, medisch manager van de SEH in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Voorspellend
Met 2TWNTY4 kan een SEH bij zichzelf eerder piekdrukte zien aankomen, dankzij de voorspellende functie. Van der Velden: “Deze baseert de verwachting zowel op data uit het verleden als op de huidige patiëntaankondigingen. Het systeem ‘weet’ meer dan wij. We kunnen bij zo’n verwachte piekdrukte eerder actie ondernemen, door extra personeel in huis te roepen of door andere ziekenhuizen tijdig om bijstand te vragen. We kunnen vervolgens óók zien aan welk ziekenhuis we dat het beste kunnen vragen, namelijk een waar het metertje van de SEH nog in ‘het groen’ staat en niet in het rood, of zelfs zwart.”

Ander ziekenhuis
Doordat alle ziekenhuizen in het zuidelijk deel van Zuid-Holland en Zeeland meedoen, kan de drukte optimaal worden verdeeld. Een ambulancedienst of meldkamer kan, uit eigen beweging of op verzoek, een ander ziekenhuis kiezen dan een ziekenhuis dat al overbelast is, wanneer de patiënt in kwestie niet per se dáár hoeft te zijn. “De kans wordt veel kleiner dat patiënten vanaf de SEH waar ze in eerste instantie gebracht zijn, later toch naar een ander ziekenhuis moeten worden gereden voor een opname”, aldus Van der Velden. “En als dat gebeurt, dan kunnen we in 2TWNTY4 in elk geval zien waar het meest geschikte bed voor die patiënt nog vrij is.”

Minder ritten
Het scheelt naar verwachting veel ambulanceritten en veel tijdrovende telefoontjes tussen ziekenhuizen onderling. Het helpt tevens bij het managen van de doorstroming binnen één ziekenhuis, want ook de eigen opnamecapaciteit is continu inzichtelijk. De zorg verloopt gestroomlijnder en de patiënt komt meteen op de juiste plek, wat de kwaliteit van zorg en de veiligheid ten goede komt. Van der Velden: “In de oude situatie weten we pas hoe het er bij onze buren voor staat, als zij ons bellen. Maar dan staat het water meestal al aan de lippen. En als we zelf bellen omdat de nood bij ons hoog is, krijgen we soms eerst drie keer ‘nee’ te horen omdat het bij de ander net zo druk is.”

Realtime
“De applicatie haalt zijn gegevens direct uit het Elektronisch Patiënten Dossier HiX, maar de data zijn niet te herleiden tot patiënten”, legt functioneel applicatiebeheerder Wim de Graaf van het Albert Schweitzer ziekenhuis uit. Hij begeleidde de installatie op de SEH in Dordrecht namens de afdeling ICT en Informatiemanagament. De Graaf: “Alle aangesloten ziekenhuizen werken met HiX en kunnen dus precies dezelfde data ophalen en tonen. Iedereen ziet realtime de drukte op SEH’s en kliniekbedden. Je kunt de gegevens niet zomaar meer of minder rooskleurig voorstellen.” Van der Velden: “We stellen ons daarmee kwetsbaar op, in het vertrouwen dat we met goede werkafspraken elkaar echt kunnen en willen helpen in tijden van drukte, in het belang van alle deelnemers en vooral van de patiënt.”

De deelnemers zijn: Erasmus MC, Albert Schweitzer ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, ADRZ, ZorgSaam en Traumacentrum Zuidwest-Nederland en de ambulancediensten Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Witte Kruis.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2020FebruariElf ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland geven elkaar inzage in hun drukte
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in